Skip to main content

In de media - Interviews

Geert Wilders over gemeenteraadsverkiezingen Den Haag

De deelname van de Partij voor de Vrijheid aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag is nog niet definitief. Dat verklaarde Geert Wilders gisteravond, na afloop van een drukbezochte fractiebijeenkomst in Den Haag, voor de microfoon van Radio West. Wanneer de beslissing valt staat nog niet vast. De bijeenkomst vond plaats in het Atlantic Hotel in Kijkduin en werd bezocht door 280 mensen.

Lees meer …Geert Wilders over gemeenteraadsverkiezingen Den Haag

  • Aangemaakt op .

Criminelen die vanuit de cel criminele organisaties leiden

Op verzoek van PVV-kamerlid Raymond de Roon, heeft de Tweede Kamer een spoeddebat gevoerd om de staatssecretaris van Justitie aan de tand te voelen over de berichtgeving dat criminele leiders zelfs vanuit de gevangenissen leiding blijven geven aan hun criminele organisaties. De PVV’er wil dat Justitie terstond maatregelen neemt om dat effectief onmogelijk te maken.

Lees meer …Criminelen die vanuit de cel criminele organisaties leiden

  • Aangemaakt op .

Leg bijbaantjes topbestuurders aan banden

Leg het aantal bijbaantjes van topmensen in de zorg aan banden en maak falende bestuurders persoonlijk verantwoordelijk in het geval van wanbestuur. Dat betoogt PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema vandaag in het gratis dagblad Spits. "Nu betaalt de instelling het als er boetes uitgedeeld worden en dat drukt op het zorgbudget," aldus Agema. "Laat ze dat maar van hun eigen salaris betalen."

Lees meer …Leg bijbaantjes topbestuurders aan banden

  • Aangemaakt op .

Bat Ye'or over Geert Wilders

Vandaag is een interview op FrontPagemagazine.com verschenen waarin Bat Ye'or, de autoriteit op het gebied van dhimmitude en Eurabia, vertelt over de oprukkende islam in Europa. In dit interview gaat ze uitvoerig in op de film Fitna en de strijd die Geert Wilders voert tegen de islamisering van Europa.

Lees meer …Bat Ye'or over Geert Wilders

  • Aangemaakt op .

Meer personeel tegen drogeren, isoleren en vastbinden

Als het aan Fleur Agema ligt, komt er een einde aan het drogeren, isoleren en vastbinden van patiënten in de verpleegzorg. Het PVV Tweede Kamerlid pleitte tijdens een algemeen overleg voor meer personeel, om te voorkomen dat instellingen hun toevlucht nemen tot dit soort maatregelen. "Het heeft er alle schijn van dat de besluitvorming tot separeren niet wordt ingegeven door het belang van de patiënt," aldus Agema, "maar om de werkdruk te verminderen."

Lees meer …Meer personeel tegen drogeren, isoleren en vastbinden

  • Aangemaakt op .

Draai aanstelling imams terug

PVV-fractielid Hero Brinkman heeft het kabinet tijdens een spoeddebat opgeroepen om de benoeming van twee omstreden imams bij de krijgsmacht terug te draaien. "Defensie stelt een Turkse imam aan die verbonden is aan een foute organisatie," aldus Brinkman, "en een Marokkaanse imam die aan alle kanten aangeeft geen respect te hebben voor de Nederlandse waarden en normen." De PVV'er stelt vast dat van de kabinetsbelofte dat de imams grondig zouden worden gescreend en de Nederlandse waarden en normen zouden respecteren, niets terecht is gekomen.

Lees meer …Draai aanstelling imams terug

  • Aangemaakt op .

Geen spionagekastjes rekeningrijden

PVV Tweede Kamerlid Fleur Agema heeft het kabinet gisteravond tijdens een spoeddebat opgeroepen om af te zien van de invoering van de kilometerheffing. "De kilometerheffing is niet eerlijk," aldus Agema. "Het is niet eerlijk om de mensen van de weg te jagen die hun kinderen naar school brengen, boodschappen doen of naar het ziekenhuis moeten." Ook gaat het de overheid volgens haar niets aan op welke wegen mensen rijden. De Partij voor de Vrijheid wil daarom geen uitstel van de invoering van de kilometerheffing, maar afstel.

Lees meer …Geen spionagekastjes rekeningrijden

  • Aangemaakt op .

Hamas is een racistische organisatie

PVV-kamerlid Raymond de Roon heeft de Tweede Kamer er tijdens een algemeen overleg over de situatie in het Midden-Oosten aan herinnerd dat Hamas een racistische organisatie is waarmee door het Westen helemaal niet onderhandeld moet worden. "Hamas heeft een rabiate Jodenhaat verheven tot zijn uitgangspunt," aldus De Roon. "Deze uit de koran afgeleide Jodenhaat, inspireert Hamas tot een compromisloze gewelddadige houding jegens Israel. Zolang Hamas die Jodenhaat koestert, valt niet te verwachten dat Hamas ooit, zoals velen in het Westen hopen, af zal zien van het doel om de Staat Israel te vernietigen en alle Joden de zee in te drijven."

Lees meer …Hamas is een racistische organisatie

  • Aangemaakt op .

Barry Madlener in Netwerk

Barry Madlener, lijsttrekker voor de PVV bij de Europese verkiezingen, heeft in netwerk uitgelegd dat de PVV in het Europees Parlement voor de Nederlandse belangen zal opkomen. "Nederland is veel te veel geld kwijt aan de Europese Unie terwijl Nederland steeds minder te zeggen krijgt," aldus Madlener, "Brussel maakt hier steeds meer de dienst uit." Verder maakte Madlener nogmaals duidelijk dat Turkije nooit en te nimmer lid mag worden van de Europese Unie.

Lees meer …Barry Madlener in Netwerk

  • Aangemaakt op .