Skip to main content

In de media - Interviews

Wilders bepleit beroepsverbod bij dubbele pas Voor overheidsfuncties - Trouw

Trouw - Geert Wilders wil een reeks politieke ambten en overheidsfuncties gesloten verklaren voor Nederlanders met een dubbele nationaliteit. Wilders en zijn fractiegenoot Sietse Fritsma betogen vandaag in Trouw dat in een aantal functies met onmiddellijke ingang geen mensen met een dubbele nationaliteit meer worden aangesteld.
Bij het aantreden van het kabinet-Balkenende richtte de PVV de pijlen op de staatssecretarissen Aboutaleb (die ook een Marokkaans paspoort heeft) en Albayrak (die ook over een Turks paspoort beschikt).

De PVV vindt echter dat ook andere politieke ambten moeten worden gesloten voor mensen met een dubbele nationaliteit: lid van Eerste en Tweede Kamer, van Provinciale Staten en gemeenteraad, van het college van Gedeputeerde Staten en dat van burgemeester en wethouders.

Ook wil de PVV mensen met een dubbele nationaliteit uitsluiten van een reeks overheidsfuncties. Zo zou iemand die twee paspoorten heeft geen rechter mogen worden, noch officier van justitie of ambassadeur.

Evenmin zouden deze mensen mogen worden aangesteld bij de politie en de krijgsmacht. En ook voor bepaalde functies bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD zouden ze niet in aanmerking mogen komen.

Volgens Wilders is er geen sprake van discriminatie, omdat er geen sprake is van ’gelijke gevallen’ waarin mensen volgens de Grondwet gelijk moeten worden behandeld. „Eén nationaliteit is evident niet hetzelfde als een dubbele nationaliteit”, aldus Wilders en Fritsma.

  • Aangemaakt op .