Skip to main content

In de media - Opinie

Antilliaanse boevenbende - Column Nieuwnieuws.nl

De Nederlandse Antillen gaan op de schop, althans een beetje. Momenteel vormen Nederland en Aruba samen met de Antillen, bestaande uit Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius, de drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar dat gaat dus veranderen. Per 15 december 2008 krijgen Curaçao en Sint Maarten, net als Aruba, een status aparte, terwijl Bonaire, Saba en Sint Eustatius bijzondere Nederlandse gemeenten worden. Kwalijk is dat deze wijziging van de staatsrechtelijke inrichting van het Koninkrijk betekent dat Nederland de schulden van de Antillen ten bedrage van maar liefst 2,2 miljard euro overneemt.

Dat het niet de eerste keer is dat Nederland bakken met geld aan de Antillen kwijt is,  heeft deels te maken met de lange Antilliaanse historie van bestuurlijke chaos, fraude, corruptie en vriendjespolitiek. Daarom heb ik een paar maanden geleden al gezegd dat als het aan mij ligt het nu echt de allerlaatste keer zou moeten zijn dat Nederland de Antilliaanse financiële chaos probeert op te ruimen en dat als de Antillen nog één misstap maken ze onherroepelijk via Marktplaats.nl in de verkoop gaan. Die misstap is inmiddels begaan: Eind november ontving de Tweede Kamer een rapport van de Antilliaanse Algemene Rekenkamer. Hieruit blijkt dat er bij het toekennen van toelagen aan Antilliaanse ambtenaren sprake is van willekeur en een gebrek aan transparantie. Eén van de hoofdconclusies is dat toelagen worden toegekend zonder dat voldaan is aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dat is voor de Partij voor de Vrijheid de bekende druppel die de emmer doet overlopen. Mijn fractiegenoot Hero Brinkman, onder andere woordvoerder Antilliaanse Zaken, heeft de eilanden vorige week dan ook op Marktplaats.nl te koop aangeboden. Inclusief miljardenschuld uiteraard, want met dat geld kunnen we in ons eigen land bijvoorbeeld de files bestrijden of de belastingen verlagen.

Het per opbod te koop aanbieden van de Nederlandse Antillen en Aruba is natuurlijk een ludieke actie. Ons voorstel tot afscheid nemen van de eilanden echter niet. Vorige week heeft Hero Brinkman een motie ingediend waarin staat dat het onwenselijk is dat de Antillen en Aruba nog langer deel uit maken van het Koninkrijk en dat het kabinet met initiatieven moet komen om alle staatsrechtelijke banden met de eilanden te verbreken. Vrijwel de hele Tweede Kamer reageerde als door een adder gebeten. Verwonderlijk is die houding van de politieke elite echter niet. Zij heeft immers kilo’s boter op haar hoofd. Zij heeft niet alleen de bestuurlijke en politieke chaos op de Antillen volledig uit de klauwen laten lopen, maar heeft Nederland bovendien opgescheept met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, dat alleen gewijzigd kan worden als ook de eilanden zelf er mee akkoord gaan. Dat is te gek voor woorden, niet alleen omdat de Antillen ongeveer zo groot zijn als Tilburg en Aruba niet groter is dan Den Bosch, maar ook omdat de eilanden bij Nederland aan het geldinfuus liggen. Met dank aan de politieke elite dus, is het realiseren van meer dan de nu geplande halfbakken wijziging van de Koninkrijksstructuur lastig. Zeker nu een groot deel van de Nederlanders de eilanden liever kwijt dan rijk is, vind ik dat onverteerbaar.

Overigens moet Nederland niet alleen af van de Antillen, maar ook van alle Antilliaanse criminelen. Antillianen plegen relatief ongeveer zes keer zoveel delicten als autochtone Nederlanders. Of het nu gaat om gewelds-, zeden- of drugsmisdrijven, uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat Antillianen hiervan relatief veel vaker dan autochtonen verdacht worden. Ik vind dat het door dit kabinet ingetrokken wetsvoorstel dat het terugsturen van criminele Antillianen mogelijk maakte alsnog moet worden doorgevoerd.

De tijd is meer dan rijp om de banden met de Nederlandse Antillen en Aruba voor eens en voor altijd door te snijden en ieder zijns weegs te gaan. De Antillen en Antilliaanse criminelen kunnen we missen als kiespijn. Laat die corrupte bestuurlijke boevenbende het daar onder de tropische zon maar uitzoeken, maar niet onder de paraplu van Nederland en zeker niet met Nederlands belastinggeld.

  • Aangemaakt op .