Skip to main content

In de media - Opinie

Column Wilders: Dubbele Nationaliteit - Geenstijl.nl

Een slager die zijn eigen vlees keurt

Met de komst van de aanstaande staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak (beiden PvdA) heeft de tsunami van islamisering ook het kabinet bereikt. Sterker nog, nu de heer Aboutaleb en mevrouw Albayrak lid worden van het kabinet, zijn de Marokkaanse en Turkse overheden feitelijk in het hart van het Nederlandse machtscentrum geïnfiltreerd. De heer Aboutaleb is immers naast Nederlander ook Marokkaan, en zodoende onderhorig aan de Koning van Marokko, en mevrouw Albayrak – naast Nederlandse ook Turkse – is onderworpen aan de President van Turkije. Dit laatste verklaart deels haar weigering de Armeense genocide als zodanig te benoemen.

De Partij voor de Vrijheid (PVV) vindt het volkomen absurd dat kabinetsleden (en ook leden van de Eerste en Tweede Kamer) een dubbele nationaliteit mogen bezitten. Een blinde kan zien dat een dubbele nationaliteit een dubbele loyaliteit met zich meebrengt. Wat mij betreft mogen leden van het kabinet en leden van het parlement uitsluitend de Nederlandse nationaliteit bezitten. Je kan nu eenmaal geen twee landsbelangen dienen. Dat roept zonder twijfel belangenverstrengeling op. Hoe kan de Turkse Albayrak als Nederlandse staatssecretaris verantwoordelijk voor immigratie en asiel objectief omgaan met het toelatingsbeleid van andere Turken? Het is als een slager die zijn eigen vlees keurt. Zij moet haar Turkse nationaliteit opgeven.

De PVV heeft de onwenselijkheid van de dubbele nationaliteit van bewindslieden en leden van het parlement afgelopen week in de Tweede Kamer aan de orde gesteld. De voorzitter van de Tweede Kamer, tevens partijgenote van de heer Aboutaleb en mevrouw Albayrak, stond dit echter niet toe. Zij ontnam mijn fractiegenoot Sietse Fritsma – en daarmee meer dan een half miljoen mensen die op de PVV gestemd hebben – het woord. Dat is een grof schandaal!

Intussen heeft de Saudische ambassadeur in Den Haag aan Minister Bot laten weten dat hij eist dat ik mijn recente opmerkingen over Profeet Mohammed en de Koran terugneem en mijn excuses aan moslims aanbied. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt! Het is schandalig dat een vertegenwoordiger van een land dat geen vrijheid van meningsuiting kent, geen gekozen volksvertegenwoordiging heeft en waar de mensenrechten met voeten worden getreden mij de les leest. Het is de wereld op z’n kop. Ik heb Minister Bot inmiddels kamervragen gesteld en hem daarin verzocht deze schijnheilige diplomaat te ontbieden en van hem te eisen zich niet langer met binnenlandse politieke aangelegenheden te bemoeien.  Als hij dit weigert toe te zeggen dan moet hij maar worden uitgewezen.

Nog erger dan de eisen van de Saudische ambassadeur zijn de uitspraken van het Pakistaans parlementslid Hussain Ahmed. Hij vindt namelijk dat ik radicaler ben dan de terroristen van Al Qaida! Een Pakistaanse oud-generaal zegt dat ik om mijn leven moet vrezen als ik Pakistan zou bezoeken. Sommige Pakistanen vinden volgens een bericht in de GPD-bladen zelfs dat ik vanwege mijn uitspraken publiekelijk opgehangen moet worden! Ik heb mijn deelname aan een werkbezoek van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken aan Pakistan dan ook maar geannuleerd. Laat ze maar het vinkevet krijgen. De uitspraken van de heer Hussain Ahmed en de gevoelens van een groot deel van het Pakistaanse volk bewijst opnieuw dat vrijheid van meningsuiting in Pakistan – en vele andere moslimlanden – niet bestaat. Het toont bovendien de onverdraagzaamheid van de islam aan. De heersende opvattingen in Pakistan mogen nooit de heersende opvattingen in Nederland worden. De PVV zal alles op alles zetten om Nederland voor de haat tegen de vrijheid te behoeden.

  • Aangemaakt op .