feed-image RSS

De PVV is blij dat het ministerie het besluit heeft genomen Ibn Ghaldoun te sluiten. "Gelukkig is de school nu dicht. Dit had veel eerder gemoeten", stelt PVV-onderwijswoordvoerder Harm Beertema. "Jammer dat de inspectie niet enkele weken eerder tot dit besluit kon komen, want de leerlingen moeten nu na twee weken school alsnog een andere school zoeken. Dat brengt de scholen op Rotterdam Zuid in ernstige problemen".

Veiligheid en draagvlak onder de bevolking zijn voor de PVV voorwaarden voor de winning van schaliegas. Nader onderzoek naar lokale omstandigheden is noodzakelijk om een uitspraak te kunnen doen over de veiligheid en wenselijkheid van deze vorm van gaswinning.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gedaan voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie om fraude met EU-geld aan te pakken. De PVV vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling. Strafrechtelijk onderzoek is namelijk primair een nationale zaak. Effectieve strafrechtelijke bestrijding van georganiseerde misdaad vraagt om nationale en lokale politie- en justitie-autoriteiten die misdaad ter plaatse moeten aanpakken, en geen Roemeense of Bulgaarse afgevaardigden die zich straks met onze nationale politie- en justitieautoriteiten gaan bemoeien.

In het debat over het techniekpact daagt de PVV minister Kamp uit om binnen een half jaar IHC Merwede aan voldoende Nederlandse vakmensen te helpen. "Het is te gek voor woorden dat er in de kaartenbakken van het UWV en op de ROC's niet voldoende lassers en elektrotechnici te vinden zijn om dit prachtige bedrijf uit de problemen te helpen", aldus woordvoerder Harm Beertema.

De PVV is ontstemd dat dit kabinet in tijden van economische crisis lastenverzwaringen, oplopende werkloosheid en dalende koopkracht de lasten nogmaals fors verzwaart middels het energieakkoord.

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English