feed-image RSS

De PVV constateert dat er vandaag tijdens het zorgfraudedebat veel gladde praatjes en mooie verhalen zijn verteld. "Minister Schippers maakt reeds sinds haar aantreden plannen maar al dat papierwerk heeft de miljardenfraude niet tegengehouden", aldus PVV-kamerlid Reinette Klever. "De premiebetaler heeft al die jaren honderden euro's teveel betaald. Na 3 jaar is deze minister geen stap verder gekomen in de aanpak van zorgfraude terwijl ze wel van de fraude op de hoogte was. Intussen blijft de minister verkondigen dat de bezuinigingen doorgaan. Dat is onvoorstelbaar. Hiermee geeft ze aan dat ze de omvang van de fraude volkomen onderschat en heb ik er geen vertrouwen in dat de aangekondigde maatregelen de fraudemiljarden zullen opsporen".

De PVV zal vandaag tijdens de behandeling van de 'Hoofdlijnenbrief emancipatie 2013-2016' het rapport 'Geweld tegen vrouwen binnen de islam' aanbieden aan minister Bussemaker.
Het rapport toont helder aan, in tegenstelling tot wat het kabinet beweert, dat o.a. uithuwelijking, genitale verminking en eergerelateerd geweld problemen zijn die samenhangen met de islam.

Jaarlijks hebben we in Nederland meer dan 500 eergerelateerde geweldzaken, met gemiddeld iedere maand een dode. 95% van de daders heeft een islamitische achtergrond, opvanghuizen zitten vol met islamitische vrouwen, en uithuwelijking en genitale verminking zijn eveneens geïmporteerde islamitische problemen. "Willen we de emancipatie van vrouwen vooruit helpen, dan zal het kabinet de islam als obstakel moeten erkennen en dit probleem actief moeten bestrijden ", aldus Kamerlid Joram van Klaveren.

De PVV vindt dat de brief van staatssecretaris Weekers over de Bulgaarse toeslagenfraude sterk onvoldoende is. Volgens woordvoerder Roland van Vliet geeft Weekers niet aan of hij zelf toch van dit geval had moeten afweten. Ook is het volgens de PVV ondenkbaar dat er zoveel verschillende geluiden te horen zijn van een bewindspersoon en ambtenaren van zijn dienst.

"De fraude met toeslagen kan weleens in de honderden miljoenen lopen. Het is volstrekt onacceptabel dat Nederlanders de broekriem moeten aanhalen door het kabinet, terwijl datzelfde kabinet onze toeslagenpot laat plunderen. Het wordt voor Weekers een zeer spannend debat," aldus van Vliet.

Het zakken vullen met verplicht afgedragen premiegeld is een ernstig vergrijp en de PVV eist dat er aangifte gedaan wordt bij iedere fraudezaak. Frauderende ziekenhuisdirecties moeten vervolgd worden en de bak in.
De PVV kreeg al meer dan 600 meldingen van fraude op haar meldpunt binnen. De NZA is nu een onderzoek gestart, maar de minister en de zorgverzekeraars hadden veel eerder in actie moeten komen. Zij hebben zitten slapen! Dit kabinet verhoogt het eigen risico, sluit verzorgingshuizen en breekt de thuiszorg af. Maar de fraude in de zorg gaat gewoon door. Dit is onacceptabel!

De Partij voor de Vrijheid wil dat omwonenden beter beschermd gaan worden tegen de overlast van windmolens. PVV-Tweede Kamerlid Machiel de Graaf: "Veel omwonenden ervaren overlast in de vorm van een ergerlijke bromtoon, die wordt veroorzaakt door windturbines. Ook de slagschaduw van deze windmolens is een grote bron van overlast. De overheid moet mensen daartegen beschermen in plaats van eraan blootstellen."

In het debat over de leefomgeving, dat vandaag in de Tweede Kamer gevoerd wordt, zal De Graaf dan ook pleiten om de normen voor laagfrequent geluid (de bromtoon) als gevolg van windturbines op te nemen in de wet en regelgeving. Ook wil de PVV dat de normen voor slagschaduw strenger worden. "Op die manier wordt de leefomgeving niet aangetast en houden mensen een goede nachtrust", aldus De Graaf.

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English