feed-image RSS

De PVV reageert instemmend op het CPB-advies aangaande uitstel van windenergie. PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "In het advies staat in feite dat stoppen met windenergie de beste optie is. Dit betekent een dijkdoorbraak in duurzaamheidsland, aangezien de verwachte positieve effecten van windenergie niet bestaan en de negatieve effecten zijn onderschat".

De PVV vindt het een geweldig idee van de Antwerpse burgemeester De Wever om jihadisten uit het bevolkingsregister te schrappen. Zo kunnen zij geen aanspraak meer maken op bijvoorbeeld uitkeringen. "Het is hier nog steeds slappe hap met de aanpak van jihadisten, aldus PVV woordvoerder Bontes. Ik wil de minister tijdens het vragenuur dinsdag vragen dit goede idee over te nemen".

PVV-Kamerlid Machiel de Graaf: "Met het kabinetsbesluit over de Fyra is er een eind gekomen aan iets dat nooit begonnen had mogen worden. Het kabinet spreekt over een leidende rol in het proces, maar het was een lijdende rol. De Belgen hebben steeds de touwtjes in handen gehad. Wordt vervolgd."

De PVV pleit voor het inzetten van videoregistratiesystemen in de operatiekamer, waardoor de veiligheid van de patiënt drastisch verbeterd kan worden. Het systeem registreert of time-out procedures en handen wassen wel uitgevoerd worden. In Amerika zijn hiermee veel successen geboekt. Het percentage handen wassen is gestegen van 30% naar 90%.
Vandaag maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bekend dat er veel rampzalige fouten gemaakt worden door het niet-naleven van standaardprocedures, zoals het opereren van een verkeerde knie of het veroorzaken van wondinfecties. PVV-Tweede Kamerlid Reinette Klever stelt dat deze fouten eenvoudig vermeden kunnen worden. Zij wil daarom de minister van VWS maandag bij het overleg patiëntveiligheid vragen om een proef te starten met een dergelijk systeem.

De PVV brengt vanmiddag een motie in stemming die het kabinet oproept te verhinderen dat seizoenarbeiders van buiten de EU en hun familieleden toegang tot EU- lidstaten krijgen.

Sietse Fritsma, woordvoerder Immigratie & Asiel, noemt het mede gezien de torenhoge werkloosheidscijfers gekkenwerk dat de EU hier op inzet: "Bovendien hebben we al grote problemen met arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Polen en komen daar per 1 januari de Roemenen en Bulgaren ook nog bij. Dat dit voor Brussel nog steeds niet genoeg is, bewijst hoe wereldvreemd men daar is".

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

donaties

doneer

Nederland
English