feed-image RSS

Vragen van het lid Helder aan de minister van Justitie over het bericht 'Tbs'er loopt mee met vierdaagse’.

Vragen van de leden Agema en Wilders (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat steeds meer zorginstellingen kosten aan bewoners doorrekenen voor zaken die vallen onder de AWBZ.

Vragen van de leden Driessen en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat slechts 2 procent van de toegezegde hulp Haïti heeft bereikt.

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de meeste ’Marokkanengemeenten’ geen prestatieafspraken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren willen maken.

Vragen van de leden Elissen, Driessen en Van Vliet (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën over het bericht dat Duitsland de Internationale Humanitaire Hulporganisatie (IHH) heeft verboden wegens steun aan terreurorganisatie Hamas.

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English