Vragen van de leden Bontes en Wilders (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat aankomend EU-voorzitter België nieuwe stappen wil in toetreding Turkije.

1.)
Bent u bekend met het bericht “EU wil nieuwe stap in toetreding Turkije”?(*)

2.)
Hoe beoordeelt u het initiatief van aankomend EU-voorzitter België om nieuwe stappen te zetten in het toetredingsproces van Turkije tot de Europese Unie?

3.)
Hoe strookt dit beleidsvoornemen van België met de nieuwe koers van de Turkse regering onder leiding van islamist Erdogan om meer prioriteit te geven aan goede banden met landen in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld de schurkenstaten als Iran en Syrië?

4.)
Vindt u ook dat de recente ontwikkelingen met betrekking tot het zogenaamde hulpkonvooi voor de kust van Gaza, waarbij de Turkse regering oorlogszuchtige taal uitte ten opzichte van Israel, aanleiding geven om de EU-onderhandelingen met Turkije te stoppen? Zo ja, bent u bereid om uw Europese collega’s hiervan te overtuigen?

5.)
Wanneer bent u eindelijk bereid uit te spreken dat Turkije nooit lid mag worden van de Europese Unie?

(*) EU wil nieuwe stap in toetreding Turkije

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English