Skip to main content

Persberichten

PVV: ‘Atsma moet doorbijten in CO2-taksdossier’

De Partij voor de Vrijheid stelt dat staatssecretaris Joop Atsma moet doorbijten in het CO2-taksdossier om te voorkomen dat Nederland grote economische klappen krijgt te verduren.

 

PVV-Kamerlid De Mos: ‘De CO2-maatregelen in de lucht- en scheepvaartsector zijn funest voor onze economie. Vorige week leek Atsma het daarmee eens te zijn. We zijn dan ook benieuwd wat hij voor de BV Nederland binnen heeft gehaald tijdens de Milieuraad afgelopen vrijdag in het vermaledijde EU-bolwerk in Brussel en of hij nog steeds voornemens is om het ETS-systeem van tafel te vegen”.

Schriftelijke vragen van de leden De Mos en Graus (PVV) aan de staatssecretaris van I&M over CO2-maatregelen op Europees niveau.

1.)
Wat is de uitkomst van uw pleidooi, in de Milieuraad in Brussel, waarin u heeft opgeroepen te komen tot een EU-breed onderzoek naar de gevolgen van het ETS? Graag een heldere toelichting.

2.)
Heeft u tevens gepleit, aangezien u de motie DeMos/Leegte (Kamerstuknummer 21 501-08, Nr. 410) typeerde als ondersteuning van beleid, voor het naar een hoger niveau, te weten de Transportraad en de Raad voor Regeringsleiders, tillen van het ETS-luchtvaartdossier? Zo ja, wat is de uitkomst hiervan? Zo neen, bent u bereid dit alsnog te doen?

3.)
Bent u bekent met het bericht ‘Europese Unie niet onder de indruk van Chinees verzet tegen CO2-heffing luchtvaart’(1) en klopt de uitspraak van Eurocommissaris Hedegaard dat zolang er geen mondiaal akkoord is, de EU zal vasthouden aan het huidige systeem en dat “Alle lidstaten die positie steunen”? Zo ja, hoe strookt dit dan met uw uitspraak in de Telegraaf van 6 maart 2012(2) dat “als er geen mondiaal akkoord komt, er sprake is van oneerlijke concurrentie en de ETS-maatregel van de baan moet”? Gaarne een duidelijk antwoord.

4.)
Bent u bereid om de implementatie van de ETS-wetgeving terug te draaien, zeker nu negen grote luchtvaartmaatschappijen willen dat de ETS-heffing wordt uitgesteld en China haar eerste tegenmaatregel ten uitvoer heeft gebracht door de order van 45 Airbus-toestellen, met een waarde van 12 miljard dollar, stil te leggen? Gaarne een duidelijk antwoord.  

5.)
Deelt u de mening dat wij door de CO2-heffing imagoschade bij anti-ETS landen oplopen en dat het terugdraaien van de wetgeving veel sympathie kan opwekken bij de landen die tegen het systeem zijn en kunnen hier als BV-Nederland wellicht zelfs voordeel uithalen? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u voorts bereid om bij voorbaat duidelijk te maken dat u tegen de, door Commisaris Hedegaard, aangekondigde CO2-reductie maatregelen in de zeescheepvaartsector bent, zeker wanneer het een emissierechten systeem betreft? Zo neen, waarom niet?    

(*) http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1406551/2012/03/09/EU-niet-onder-indruk-van-Chinees-verzet-tegen-CO2-heffing.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS


(**) http://www.telegraaf.nl/binnenland/11653390/__Vliegtaks_is_strop_voor_Schiphol__.html

 

 

 

  • Aangemaakt op .