De PVV is niet tevreden over het kennisniveau van de studenten die zich inschrijven op de lerarenopleidingen en de PABO's. Vooral de studenten die via het stapelen van diploma's binnenkomen, hebben voor veel vakken een niveau dat niet hoger is dan vmbo. Daarom stelt de PVV voor om lerarenopleidingen toelatingsexamens te laten houden. Het vak Nederlands moet daar getoetst worden op niveau 4F, het niveau dat geldt voor het VWO. Onderwijswoordvoerder Harm Beertema: "De moedertaal ligt aan de basis van alles. Zonder beheersing van het Nederlands op VWO-niveau is het heel lastig om jezelf en de complexe samenleving te doorgronden. En dat is een voorwaarde om een goede leraar te worden."

De PVV wil ook inzetten op behoud van het verschil tussen hoger beroepsonderwijs zoals dat op de hbo's wordt gegeven en het wetenschappelijke onderwijs van de universiteit. Daarom wil Beertema dat de titels MA (Master of Arts) en MSc (Master of Science) blijft voorbehouden aan het wetenschappelijk onderwijs. Beertema: "Juist het unieke karakter van ons hoger beroepsonderwijs moet behouden blijven. Het is geen wetenschappelijk onderwijs en dat moet het ook niet worden. De kracht van het hbo ligt juist in de toegepaste praktische kennis. Bestuurders in het hbo willen het liefst een 'universiteit light' aanbieden. Daar moeten ze eens mee ophouden."

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties