Nederland weer van ons

Hieronder de inbreng van Fleur Agema tijdens een algemeen overleg over de aanpak van Marokkaanse probleemjongeren d.d. 15 april 2009.

AO Aanpak Marokkaanse probleemjongeren
De zon straalde tijdens het paasweekend en menigeen was vol goede moed afgereisd naar onze prachtige kustplaatsen. Later deze maand vieren we Koninginnedag, het grootste volksfeest dat we met zijn allen samen op straat vieren. Een prachtig land dat in toenemende mate wordt ontwricht door Marokkaanse straatterroristen. Iedereen weet dat. 

Je kunt geen dagje naar het strand, geen bioscoop bezoeken, rustig over straat lopen of een ritje met het openbaar vervoer maken zonder een gerede kans te lopen een groep opgefokte Marokkanen tegen te komen die de boel op agressieve en vijandige wijze verstiert.

Het wangedrag van deze jongeren varieert van intimiderend en luidruchtig gedrag, beledigingen van voorbijgangers, seksuele en seksistische opmerkingen en gedragingen tegen vrouwen, tot zware gewelddadigheden.  

De slachtoffers van het Marokkaans tuig variëren ook. Kleine kinderen worden uit hun speeltuin verjaagd, buschauffeurs en treinconducteurs kunnen hun werk niet meer doen omdat ze geminacht, vernederd, bespuugd, beroofd of mishandeld worden. Bejaarden worden voor een paar tientjes van hun tas beroofd en lampionnenoptochten voor kinderen worden verstierd. Ons land gaat meer en meer gebukt onder terreur.

Bij de PVV krijgen we dagelijks meldingen van dit soort verschrikkelijke, vaak levensverwoestende gebeurtenissen. We ontvangen berichten van homo’s en Joden die te kampen hebben met Marokkaanse agressie, intimidatie en terreur. Van ouders wier minderjarige dochters in handen vallen van Marokkaanse loverboys.

Antisemitisme en homofobie zijn geen Nederlandse verschijnselen. Ze zijn geïmporteerd, voor een bedroevend groot deel uit Marokko.

De droge cijfers van verschillende overheidsinstellingen bevestigen het schrikbeeld. Hoezeer de cijfers van verschillende instanties over schoolverlating, werkeloosheid, criminaliteit etc. voor deze bevolkingsgroep ook uiteenlopen: steeds zijn die cijfers voor de Marokkanen een veelvoud van het gemiddelde:

Volgens de regering verlaat 9% van de Marokkaanse jongeren hun school zonder diploma, in Amsterdam alleen al is dat 70% (Dienst O+S, Marokkanen in Amsterdam, 2006). De werkloosheid onder Marokkaanse jongens is volgens de regering met 26% al drie keer zo hoog als onder autochtonen, in Amsterdam is dat zelfs 40% (Dienst O+S, Marokkanen in Amsterdam, 2006). De verdachtenpercentages onder de 12-17 jarigen is volgens de regering vijf keer hoger onder Marokkanen dan onder autochtone jongeren, maar Marokkaanse jongeren in de leeftijd 12-17 jaar zijn wel tot 31 keer vaker verdachte van diefstal met geweld dan een Nederlander (WODC, Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken, 2007)

Het antwoord van de regering is bagatelliserend en toont een stuitend gebrek aan realiteitszin en betrokkenheid aan. Volgens minister Hirsch Ballin gaat het om ‘baldadige’ jongeren en de minister van WWI gaf de schuld aan dat er ‘te weinig voorzieningen’ zouden worden gecreëerd en dat de gezinnen van deze jongeren vaan klein behuisd zijn en dat zij daardoor op straat gaan rondzwerven. Voorzitter, dit is allemaal geen vrijbrief voor terreur.

Ik kan nog heel lang doorgaan met het beschrijven van de ellende. Ellende, die wat je ook over de oorzaken nog meer allemaal kunt zeggen, in ieder geval en onmiskenbaar het resultaat is van de decennia voortdurende massa-immigratie uit Marokko en niet voor niets vindt bijna twee derde deel van de Nederlanders die massa-immigratie de grootste fout die Nederland sinds de tweede wereldoorlog heeft gemaakt.

De Deense psycholoog Nicolai Sennels verwoordt het helder in wat hij noemt de vier mythes van integratie: De extreme disproportionele anti-sociale en anti-democratische gedrag van moslims, geen spijt van geweld, dat het voor moslims zo goed als ondoenlijk is om zich andere – betere – normen en waarden eigen te maken, de grote bereidheid om over te gaan tot extremisme en fundamentalisme en tenslotte dat anti-sociaal gedrag leidt tot armoede en niet andersom. Verder wijst hij op het onverantwoorde risico dat gepaard gaat met de optimistische kijk op massa-immigratie: het is een heilloze weg zonder resultaten. De oplossing is helder: een immigratiestop en actieve vrijwillige remigratie.

Sennels visie is niet nieuw. Hij is één van die mensen uit de steeds groter wordende groep die inziet dat het nooit iets zal worden met de islam in het – nog – vrij westen. De PVV ziet de grote noodzaak de steeds verdere islamisering te stoppen en te werken aan de-islamisering voor het te laat is.

De oplossingen die het kabinet presenteert daarentegen bestaat uit een stortvloed aan plannetjes, experimentjes, arrangementjes, projectjes, actieplannetjes, trajectjes, bemiddelingetjes en gedragscodetjes. Wéér een zak met geld wordt op tafel gezet en een goed gevoel wordt gekocht. Maar voor hoe lang?

Met dergelijk halfzacht geklets komen we  natuurlijk nergens. Het helpt niet en het... zal...nooit...werken. Krankzinnigheid is nooit beter gedefinieerd dan ‘hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten’. Een nieuwe triomf van hoop over ervaring zal onze samenleving verder en sneller ontwrichten. Respect koop je niet, dat dwing je af.

De PVV is, in tegenstelling tot het kabinet, glashelder over welke aanpak nodig is. De politie moet optreden – hard en compromisloos – en weer de baas worden op straat. Het tuig moet weer bang worden voor de politie en veel meer onruststokers moeten van straat worden gehaald. Desnoods wordt het leger ingezet om buurten weer veilig te maken. Minimumstraffen moeten worden ingevoerd. Bij herhaling van wangedrag moeten ook de ouders de cel in en als dat allemaal niet wil helpen en de terreur maar aanhoudt en de raddraaiers voortdurend met politie en justitie in aanraking blijven komen rest er maar één ding: de straat uit, de stad uit en het land uit.

Denaturaliseren en uitzetten. Ga de boel ergens anders maar terroriseren.

Zie ook:
Youtube: Fleur Agema tijdens het AO Marokkaanse probleemjongeren 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3345 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties