Nederland weer van ons

Vragen van het lid Wilders (PVV) aan de Minister-President over de uitspraken van de heer Samsom over het toelaten van 200.000 asielzoekers in NL

1.)
Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de fractievoorzitter van coalitiepartij PvdA, de heer Samsom, dat er in Nederland draagvlak is voor 200.000 vluchtelingen?

2.)
Deelt u onze mening dat dat draagvlak er totaal niet is, zoals ook blijkt uit het recente SCP-rapport "Burgerperspectieven 2015" waarin staat dat slechts 13% van de Nederlanders wil dat Nederland nog méér vluchtelingen opneemt?

3.)
Realiseert u zich dat een vluchteling de Nederlandse belastingbetaler alleen al in het eerste jaar 36.000 euro kost en dat het voorstel van de heer Samsom de Nederlandse belastingbetaler dus (200.000 X 36.000) 7.2 miljard euro zou gaan kosten en dat dit bedrag na het voltooien van de daaropvolgende gezinshereniging verder kan oplopen tot maar liefst tot 15 - 20 miljard euro?

4.)
Deelt u mijn mening dat al die miljarden veel beter besteed kunnen worden aan onze eigen bevolking zoals aan bijvoorbeeld zorg, pensioenen, koopkracht, nationale grensbewaking en veiligheid?

5.)
Realiseert u zich ook dat Nederland Nederland moet blijven en we ons volk niet moeten vervangen en we bovendien al veel te veel islam in Nederland hebben?

6.)
Bent u bereid met kracht afstand te nemen van de uitspraken van de heer Samsom en de samenwerking met de PvdA onmiddellijk te staken en ons land te behoeden voor nog meer asielellende en snel nieuwe verkiezingen uit te schrijven?

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3115 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties