Nederland weer van ons

Ondanks talrijke eerdere aanwijzingen, weigerde de regering tot nu toe om een internationaal onderzoek naar de Turkse steun voor Jihadstrijders te bevorderen.
Inmiddels zijn er de laatste weken weer nieuwe berichten over die steun wereldkundig gemaakt. Daarom vraagt PVV-Kamerlid Raymond de Roon aan de minister
van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, om zijn tegenwerking tegen een internationaal onderzoek nu te laten varen. "Het wordt hoog tijd dat de minister inziet
dat een dergelijk onderzoek noodzakelijk is" aldus de Roon: "Nederland steunt Turkije met onze Patriotraketten. Dat kan natuurlijk niet als Turkije vals spel speelt".

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over Turkse steun voor ISIS-strijders:

1.)
Kent u de berichten "Rapport Jubilee Campaign en ABM: Turkije steunt ISIS-strijders"(*), "Turkey's Bleeding Border"(**) en "Turkish support for ISIS"(***) ?

2.)
Herinnert u zich dat ik u al meermalen heb gevraagd om een internationaal onderzoek naar de Turkse steun voor dan wel gedoogpolitiek m.b.t. jihadstrijders in Syriƫ(****)?

3.)
Bent u het met mij eens dat een overvloed aan aanwijzingen dat Turkije een kwalijke rol speelt door steun of gedoogsteun voor strijdgroepen in Syriƫ noopt tot een internationaal onderzoek? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid een dergelijk onderzoek nu te bevorderen?

4.)
Ziet u inmiddels aanleiding om de stationering van onze Patriotraketten in Turkije te heroverwegen? Zo neen, wilt u dat dan heroverwegen als een internationaal onderzoek uitwijst dat Turkije daadwerkelijk ISIS heeft gesteund? Zo neen, waarom niet?

(*) http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/rapport_jubilee_campaign_en_abm_turkije_steunt_isis_strijders_1_838449
(**) http://www.foreignaffairs.com/articles/141597/karen-leigh/turkeys-bleeding-border
(***) http://counterjihadreport.com/category/daniel-pipes/
(****) bijvoorbeeld: http://pvv.nl/index.php/37-fj-related/raymond-de-roon/7571-turkije160414.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2655 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English