Nederland weer van ons

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Defensie over het bericht dat Duitsland alle NH90-helikopters aan de grond houdt.

1.)
Bent u door Duitsland geïnformeerd waarom al hun NH90-helikopters aan de grond worden gehouden vanwege problemen met de motoren? Zo ja, wat hebben de Duitsers u medegedeeld? Zo neen, gaat u navraag doen? (*)

2.)
Kan uw eerdere speculatie gedaan tijdens het overleg met de Tweede Kamer over helikopters op 17 december 2014, dat de Duitse motorproblemen mogelijk te wijten zijn aan een gebruikersfout, nu de prullenmand in?

3.)
U deelde de Tweede Kamer toen mee dat de Nederlandse NH90's beschikken over dezelfde motoren als de Duitse helikopters Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat Nederlandse piloten gevaar lopen door het optreden van motorstoringen?

4.)
Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de beschikbare helikoptercapaciteit als ook de Nederlandse NH90-helikopters aan de grond moeten worden gehouden om de problemen met de motoren te verhelpen?

5.)
Vallen de aanpassingen die fabrikant NH Industries aan de motoren moet doen binnen de garantiebepalingen van het contract, of leiden de nieuwe problemen tot extra kosten bij de NH90-partnerlanden?

 

(*) http://www.telegraaf.nl/buitenland/23654685/__Duitsland_houdt_NH90_s_aan_grond__.html

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2120 gasten

donaties

doneer

Nederland
English