Nederland weer van ons

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht dat meer uitgeprocedeerde asielzoekers een pardonvergunning krijgen(*):

1.)
Waarom strooit u wederom met verblijfsvergunningen terwijl Nederland op dit moment overspoeld wordt door duizenden asielzoekers en we deze massa-immigratie al lang niet meer aan kunnen? Realiseert u zich dat door de vele toegelaten asielzoekers op veel plaatsen al geen huurwoningen meer beschikbaar zijn voor gewone woningzoekenden en er veel te veel extra geld gaat naar opvang, uitkeringen etc.?

2.)
Waarom beloont u het door uitgeprocedeerde asielzoekers negeren van de vertrekplicht / illegaal verblijven in Nederland? Beseft u dat u andere uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen bevestigt in hun idee dat het loont om na een afwijzing toch in ons land te blijven?

3.)
Hebt u afspraken gemaakt met PvdA en / of andere politieke partijen om uitgeprocedeerde asielzoekersgezinnen alsnog te legaliseren? Zo ja, wat is de aard van deze afspraken? Zo nee, waarom ondermijnt u uw eigen terugkeerbeleid door uitgeprocedeerde gezinnen te legaliseren die wel terug konden keren naar hun land van herkomst maar dit simpelweg niet wilden?

(*)RTL Nieuws, 24 september 2014

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4230 gasten

donaties

doneer

Nederland
English