Nederland weer van ons

Voorzitter,

Van deze begrotingsbehandeling neem ik namens de PVV het onderdeel immigratie & asiel voor mijn rekening...
Het is tijd om op dat terrein een hele trieste balans op te maken.

Allereerst is onder deze staatssecretaris een nieuw immigratierecord gebroken! Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft becijferd dat er vorig jaar maar liefst 165.000 migranten naar Nederland kwamen.
Nooit eerder zijn het er zoveel geweest, ook niet onder linkse types als Job Cohen of mw. Albayrak.

Dat geeft natuurlijk te denken. Nog steeds wordt de Nederlandse burger, die de voortgaande massa-immigratie helemaal niet wil, gruwelijk in de steek gelaten!

Die massa-immigratie behoort bij de heilige linkse huisjes waar niet tegenaan mag worden geschopt.
En die huisjes worden nu nota bene door de VVD fel verdedigd.

Wat die partij –en wat deze staatssecretaris- allemaal voor coalitiepartner PvdA heeft gedaan op dit gebied is ongekend!

Dat gaat van het realiseren van een nieuwe pardonregeling tot het van tafel vegen van de strafbaarstelling van illegaliteit.
En van het ruimhartig toelaten van Syrische asielzoekers, tot het uitkleden van vreemdelingendetentie..

Het vreemdelingenbeleid wordt steeds verder versoepeld, en de Nederlandse burger betaalt daar een veel te hoge prijs voor.

Praat bijv. eens met de laatste autochtone bewoners van de Haagse Transvaalwijk, die vreemden zijn geworden in eigen land.

Zie de problemen rond uitkeringsafhankelijkheid, overlast en criminaliteit!
Zie ook de 7 miljard euro die de massa-immigratie per jaar kost, zoals onderzoeksbureau Nyfer berekende.

En last but not least heeft de ramp van de islamisering van Nederland zich natuurlijk ook via het softe immigratiebeleid kunnen voltrekken.

Een ramp die onze vrijheid, democratie en kernwaarden grof geweld aandoet.
Die er voor zorgt dat Nederland nu een land is waar "dood aan de joden" op straat wordt geschreeuwd..

Waar homo's niet meer veilig op straat kunnen lopen, vrouwen als minderwaardig worden gezien, en gewelddadige jihadstrijders als helden worden bejubeld.

En deze islamiseringsramp blijft zich voltrekken.

Vz,
Deze staatssecretaris is goed op weg om het immigratierecord van vorig jaar nog eens stevig te verbeteren.
Hij zadelt Nederland op met een asieltsunami die zijn weerga niet kent.
De asielinstroom verdubbelt dit jaar zelfs t.o.v. vorig jaar.

En volgend jaar wordt het nog véél erger heeft de staatssecretaris al aangekondigd.
Dan mogen we maar liefst 40.000 asielzoekers gaan verwelkomen.

En de staatssecretaris staat er bij en kijkt ernaar.
Hij doet helemaal niets om de massale komst van asielzoekers te stoppen.

Hij nodigt weliswaar een paar honderd Syriërs minder uit om naar Nederland te komen, maar hij doet helemaal niets tegen de tienduizenden die op eigen gelegenheid naar Nederland komen.

Die wil hij allemaal in Nederland laten blijven, en daarom is hij naar eigen zeggen al druk bezig met het regelen van nog meer huurhuizen.

Als een echte makelaar van de massa-immigratie..

De staatssecretaris lijkt al met al bijzonder veel haast te hebben met het weggeven van ons mooie land!
Met het weggeven van onze westerse cultuur, onze verzorgingsstaat en onze veiligheid.

Maar de PVV pikt dat niet.

Wij blijven het kabinet oproepen om de asielinstroom te stoppen!
Iedereen ziet dat Nederland dit niet aan kan, en er moet nu toch een moment komen dat de staatssecretaris dat ook ziet.

Tot nu toe verschuilt hij zich steeds achter bestaande regels en verdragen, maar nu die regels en verdragen onze samenleving duidelijk ontwrichten, moeten die natuurlijk veranderd c.q. opgezegd worden.

Doe dat z.s.m. vraag ik de staatssecretaris!

En val alstublieft ook niet meer terug op het mantra dat alles in EU verband geregeld moet worden.
De EU maakt er juist een enorme chaos van.
De EU is verworden tot pendeldienst die migranten actief naar Europese havens brengt in plaats van tegenhoudt.
En van de EU moeten we juist iedereen maar tot Nederland toelaten.

De EU is één grote applausmachine voor de massa-immigratie, en daar moeten we dan volgens de staatssecretaris maar afhankelijk van zijn??
Het is bijna lachwekkend..

Wat het kabinet natuurlijk moet doen bij de feitelijke afwezigheid van EU buitengrenzen, is het in ere herstellen van de eigen Nederlandse grenzen.

En die grenzen moeten ouderwets bewaakt worden!
Niet in de laatste plaats om terroristen en terugkerende jihadstrijders tegen te houden.
Graag een reactie.

Vz, de huidige asieltsunami leidt momenteel ook tot een vreselijke opvangchaos.
De staatssecretaris trekt in alle hoeken en gaten van ons land opvangcentra uit de grond.
Verzorgingstehuizen, gevangenissen, vakantieparken, alles wordt een asielzoekerscentrum!

En daarvoor moet ook alles en iedereen wijken!
Het maakt de staatssecretaris al lang niet meer uit als bestemmingsplannen worden genegeerd, of gemeenteraden worden gepasseerd.

Op zijn Noord-Koreaans zijn er totaal geen rechten of zekerheden waar de burger op terug kan vallen.
Democratie telt niet meer.

Is dit wat de staatssecretaris wil?
Vindt hij het uitlegbaar dat de democratische rechten van de burger simpelweg worden vertrapt?
In ieder geval vraagt de PVV hem om hiermee op te houden!

Zie de Nederlander alstublieft als iets meer dan iemand die in de weg staat om asielzoekers te plaatsen.
Want zo behandelt het kabinet de Nederlander tegenwoordig..

Vz,
Een voorbeeld van de opvangchaos is natuurlijk ook de massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum te Overloon!
Tientallen mensen gingen elkaar te lijf met metalen staven en messen en daardoor vielen 15 gewonden waarvan ook een aantal naar het ziekenhuis moest.

En wat zei de staatssecretaris hier afgelopen donderdag over?
Dat de zaak niet uit de hand is gelopen.
En hij nam ook afstand van de term geweldplegers.

Ik vraag de staatssecretaris om deze verschrikkelijk verkeerde reactie te herstellen.
Als hij dat niet doet, is hij nog erger dan alle linkse wegkijkers bij elkaar..

En waarom lopen deze geweldplegers eigenlijk gewoon weer vrij rond.
Waarom zitten ze niet vast, en waarom worden ze het land niet uitgezet.
Graag helderheid.

Overigens was er in het asielzoekerscentrum van Budel een soortgelijke geweldsexplosie.
Maar die werd onder de pet gehouden..
Gaat de staatssecretaris problemen met asielzoekers weer ouderwets verzwijgen en onder het tapijt vegen?

Vz,
Ik wil naar nog een andere opvanglokatie kijken; die in het Drentse dorpje Oranje.
Hier wonen 140 mensen, en die zijn opgezadeld met de komst van honderden asielzoekers.

De VVD burgemeester van het dorp was al heel snel om, en vroeg de burger vooraf helemaal niets.
Misschien geen wonder, omdat hij als voorzitter van de stichting NIDOS al veel met asielopvang bezig is.
Of omdat hij al warme banden met het COA had; als "chairman of the day" was hij daar al eens het stralende middelpunt bij een managementbijeenkomst!
Maar er speelt hier nog veel meer:
Alle asielzoekers in oranje worden ondergebracht in recreatiehuisjes van een bekende ondernemer!

Een ondernemer die hiermee zijn zieltogende vakantiepark van de ondergang redde..
Sterker nog; een ondernemer die op dit moment volgens nieuwsberichten per asielzoeker de dubbele prijs vangt en dus lekker binnenloopt.

Vz, deze ondernemer is bovendien lid van dezelfde partij als de staatssecretaris. Hij vertegenwoordigt deze partij ook in een gemeenteraad.

Een ondernemer -en partijgenoot dus- die lachend en al bierdrinkend met de huidige staatssecretaris op de foto staat.
En samen tijdens een VVD- golftoernooi acte de présance geven!

Vz, laten we eerlijk zijn; hier klopt iets niet!

Dezelfde mensen die feestelijke partij- onderonsjes hebben, sluiten een enorme miljoenendeal rond de opvang van asielzoekers.
Een deal die zeer lucratief is voor de betreffende ondernemer, en waarbij zowel de burger als het bestaande bestemmingsplan razendsnel buitenspel zijn gezet.

Een bewindspersoon hoort te allen tijde iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden.
En volgens de PVV is dat met deze deal duidelijk niet gebeurt!

Kan de staatssecretaris nog eens uitleggen waarom hij denkt dat hij wel zijn best heeft gedaan om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.

Want dat heeft hij met de beantwoording van de PVV Kamervragen hierover in ieder geval nagelaten!
In deze antwoorden zegt hij bijvoorbeeld dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.
Maar het gaat nogmaals om de schijn van belangenverstrengeling, die ook vermeden moet worden.

Het is ook bijzonder vreemd dat de staatssecretaris de Kamer niet eens wil vertellen hoeveel geld er met de deal is gemoeid.
Waarom niet!

Waarom mag de kamer volgens de staatssecretaris niet controleren hoe zuurverdiend belastinggeld wordt besteed!!

En er is nogmaals niet al te scherp onderhandeld als het waar is dat per asielzoeker nu de dubbele prijs wordt betaald..

De PVV wil op al deze punten graag een heldere uitleg van de staatssecretaris want het zaakje ruikt plat gezegd niet zo fris..

Vz,
Op het lijstje waarin de staatssecretaris zwaar tekort schiet, prijkt helaas ook het punt van openbare orde in relatie tot vreemdelingenzaken.

Hopelijk kan dit veranderen.
Voor zover de asielinstroom onverhoopt nog niet is gestopt, wil de PVV graag met de staatssecretaris afspreken om in ieder geval geen criminele asielzoekers meer toe te laten.

Want de staatssecretaris moet het ermee eens zijn dat asielzoekers die naar Ned.recht een misdrijf hebben gepleegd de kans op een verblijfsvergunning zelf verbruid hebben..

Ik noemde eerder al het voorbeeld van de geweldsexplosies in Overloon en Budel.
Ik kan me niet voorstellen dat de staatssecretaris types die mensen met metalen staven en messen bewerken wil blijven trakteren op een verblijfsvergunning.

Dus graag de toezegging om dit niet meer te doen!!

Want hoewel de staatssecretaris bewijst dat hij heel makkelijk tienduizenden asielzoekers per jaar toe wil laten, kan ik me nog net niet voorstellen dat hij ook voor de criminele exemplaren de rode loper uit wil blijven leggen..

Vz,
Tenslotte moeten we eens stilstaan bij de kwalijke rol van de Nederlandse asielindustrie.
Want volgens mij bestaat nergens ter wereld zo'n uitgebreid apparaat om illegalen en uitgeprocedeerden te beschermen als in Nederland!

Zo hebben we hier een leger van maar liefst 751 vreemdelingenadvocaten, die op kosten van de belastingbetaler voor een bedrag van bijna 20 miljoen euro per jaar hun werk mogen doen.
Kan de staatssecretaris dit bedrag fors beperken, is mijn vraag.

Ook omdat er veel meer gedaan moet worden aan het eeuwige probleem van het procedurestapelen, waarmee vreemdelingen hun vertrek uit Nederland steeds kunnen traineren..

Maar ook andere subsidies moeten eens onder de loep worden genomen:
Waarom krijgt vluchtelingenwerk bijvoorbeeld maar liefst 8,8 miljoen euro aan overheidssubsidie.

Het erge hierbij is dat de belastingbetaler via deze subsidie gewoon meebetaalt aan de ondermijning van het vreemdelingenbeleid.

Want vluchtelingenwerk doet steeds haar uiterste best om illegalen en uitgeprocedeerden in Nederland te houden.

En dit zijn dus mensen waarbij juist is vastgesteld dat het geen echte vluchtelingen zijn.
De stichting kan daarom beter illegalenwerk heten.

De organisatie heeft bovendien geen belastinggeld nodig, omdat vanuit de postcodeloterij al zo'n 10 miljoen euro wordt overgemaakt.

En als je de eigen directeur meer dan 115.000 euro per jaar laat verdienen, heb je als zogenaamd goed doel natuurlijk veel te veel geld.

Dus graag de toezegging om de Ned. asielindustrie eens aan te pakken.
Te beginnen met het stopzetten van subsidie aan vluchtelingenwerk en het geven van veel minder belastinggeld aan vreemdelingenadvocaten!

Graag een reactie op dat punt, en daarbij kan ik het ook laten vz.

 

Lees ook dit artikel op RTL.nl

Lees ook dit artikel op Telegraaf.nl

Lees ook dit artikel op Powned.tv

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2895 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties