Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en De Graaf (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over bendeleden die naar Marokko zijn gevlucht

1.)
Kent u de berichten: 'Bendelid schuilt in Marokko', 'In het tweede thuisland zijn ze moeilijk te volgen' en 'Berensteinlaangroep: zo'n 50 inbraken'(*)?

2.)
Klopt het dat tussen de vijf en tien jongens naar Marokko zijn gegaan om daar te schuilen voor de politie?

3.)
Zijn deze 'jongens' in beeld bij de politie als verdachten van inbraken, mishandeling, intimidatie en het veroorzaken van overlast? Zo nee, waarom niet? Ze zijn per slot van rekening niet voor niets Nederland ontvlucht.

4.)
Zo ja, zijn er rechtshulpverzoeken aan Marokko gedaan? Zo nee, waarom niet?

5.)
Waarom wordt een rechtshulpverzoek door Marokko vaak niet gehonoreerd?

6.)
Bent u bereid deze 'jongens' de toegang tot Nederland te ontzeggen indien Marokko weigert een rechtshulpverzoek te honoreren of weigert de verdachten zelf te vervolgen? Zo nee waarom niet?

7.)
Klopt het dat alleen de 'kleintjes' zijn opgepakt en er nog genoeg grote jongens rondlopen? Zo ja, wat gaat u eraan doen om ook die achter slot en grendel te zetten?

8.)
Bent u met de PVV van mening dat het schandalig is dat deze straatterrorist doodleuk (lachend) in de krant meldt dat hij nu rust heeft en het voor hem wel een vakantie lijkt? Zo nee, waarom niet?

9.)
Hoe gaat u ervoor zorgen dat familieleden en wijkbewoners die profiteren van de buit en helpen bij het schuilen worden aangepakt?

(*) Trouw, 29 april 2014

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 4025 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties