Nederland weer van ons

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht: "Nederland kan IS alleen verbieden op initiatief van het OM":

1.)
Kent u het bericht: "Nederland kan IS alleen verbieden op initiatief van het OM" (*)?

2.)
Klopt het dat u het volgende hebt gezegd: "het kàn, maar dan altijd via een aanzet van het Openbaar Ministerie, privaatrechtelijk naar de rechter. Martijn is daar een voorbeeld van."

3.)
Doelt u met deze uitspraak op art. 2:20 Burgerlijk Wetboek? Zo nee, op welk wettelijk artikel dan wel?

4.)
Zo ja, kan IS dus worden aangemerkt als rechtspersoon of heeft het überhaupt een juridische vorm van organisatie in Nederland?

5.)
Bent u met de PVV van mening dat het OM alles uit de kast moet trekken om deze club te verbieden? Zo nee, waarom niet?

6.)
Zo ja, is het OM in dat kader al een dergelijke privaatrechtelijke procedure waar u volgens het artikel (*) over spreekt gestart om IS te kunnen verbieden?

7.)
Zo nee, waarom niet en bent u bereid gebruik te maken van uw aanwijzingsbevoegdheid om zo alsnog te bewerkstelligen dat het Openbaar Ministerie via (indien mogelijk) de privaatrechtelijke weg de terroristische organisatie IS probeert te verbieden?

8.)
Klopt het dat u ook heeft gezegd: "wij hebben niet het instrumentarium dat Duitsland heeft?

9.)
Hoe kunt u nu al weten dat het Duitse verbod in Nederland niet mogelijk is, terwijl een verbod van de terroristische organisatie IS in Duitsland pas sinds vanochtend blijkbaar daadwerkelijk mogelijk is?

10.)
Eerder is in Duitsland gevraagd om te onderzoeken of een dergelijk verbod juridisch mogelijk is, nu het verbod er blijkbaar door is, kunt u de Kamer over de uitkomsten van dat onderzoek informeren? Zo nee, waarom niet?

11.)
Kunt u precies uitleggen waarom een dergelijk verbod in Nederland niet mogelijk is en ook niet mogelijk gemaakt kan worden? Zo nee, waarom niet?

12.)
Bent u met de PVV van mening dat de terroristische organisatie IS (ook) in Nederland verboden moet worden? Zo nee, waarom niet?

13.)
Zo ja, welke maatregelen gaat u per direct nemen om ook in Nederland te bewerkstelligen dat er een verbod komt?

(*) http://www.nu.nl/politiek/3876028/nederland-kan-alleen-verbieden-initiatief.html

 

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 2490 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English