Nederland weer van ons

PVV-kamerlid Sietse Fritsma heeft in zijn maiden speech keihard uitgehaald naar het vreemdelingenbeleid dat hij vergeleek met een gatenkaas. Volgens Fritsma kunnen migranten nu bijvoorbeeld zeven of acht partners naar Nederland halen. Hier zijn volledige tekst.

Voorzitter,

Als het over immigratie gaat, wordt meestal alleen gesproken over “asielzoekers”.

Maar ondanks het feit dat het aantal asielaanvragen weer stijgt, bestaat de toestroom van migranten naar Nederland de laatste jaren maar voor een klein gedeelte uit asielzoekers.

Het aantal asielaanvragen bedraagt slechts een tiende deel van alle verblijfsaanvragen.

De grootste groep vreemdelingen die naar Nederland komt, doet dit in het kader van gezinsvorming en gezinshereniging.

Marokko en Turkije zijn sinds jaar en dag de belangrijkste landen van herkomst achter deze nog steeds voortdurende massa-immigratie.

Van alle in Nederland woonachtige Turken en Marokkanen, haalt een bijzonder groot gedeelte hier partners naartoe.


Voorzitter,

Er is bijzonder veel mis met het vreemdelingenbeleid, en helemaal met het beleid inzake gezinsvormings- en gezinshereniging.

Laat ik een paar voorbeelden geven. 

Zo is er niet eens een limiet gesteld aan het aantal partners dat iemand kan laten overkomen.

Dit leidt ertoe dat er mensen zijn die soms wel 7, 8 of 9 verschillende partners achter elkaar hierheen halen - vaak met de kinderen erbij.

Wie dit al die tijd goed heeft gevonden, heeft geen idee wat bedoeld wordt met “een streng toelatingsbeleid”.

Ik wil de Minister dan ook vragen of hij bereid is een einde te maken aan deze open uitnodiging om eindeloos zogenaamde partners naar Nederland te halen.

Zolang de door de PVV voorgestelde immigratiestop niet van kracht is, wil de PVV fractie dit in ieder geval beperken tot maximaal 1 uit een moslimland afkomstige partner.

Bij deze categorie migranten zijn de problemen immers het grootst..

Grootschalig misbruik wordt ook in de hand gewerkt door de bijzonder korte periode van 3 jaar, waarna gezinsmigranten zelfstandig verblijfsrecht krijgen.

In de praktijk is te zien dat relaties of huwelijken van gezinsmigranten vaak net iets langer dan 3 jaar duren.
Waarna beide partners vaak meteen weer nieuwe zogenaamde partners laten overkomen. Ook weer vaak met kinderen.

Aan deze ronduit schandalige situatie moet snel een einde komen.

Dat kan simpel, gewoon door de periode waarna gezinsmigranten zelfstandig verblijf krijgen te verlengen naar 10 jaar.

Ik wil de Minister dan ook vragen of hij bereid is dit te doen!


Voorzitter,

Het vreemdelingenbeleid is al een flater, maar de uitvoering daarvan is zo mogelijk nog erger.

Er wordt in tienduizenden gevallen niet aan de verblijfsvoorwaarden getoetst.

En als dat wel wordt gedaan, gebeurt dat zo slecht, dat vreemdelingen deze voorwaarden makkelijk kunnen omzeilen.

Zo is de inkomenseis een lachertje.

Vreemdelingen geven zelf aan, bijvoorbeeld in het Justitiemagazine, dat deze inkomenseis erg makkelijk te ontduiken is.

Door het halen van een valse werkgeversverklaring bij een uitzendbureau of naai-atelier is dat eenvoudig geregeld.

Er bestaat al een hele industrie die valse arbeidscontracten en valse salarisspecificaties produceert.

Mijn vraag aan de Minister is dan ook of hij er voor kan zorgen dat de IND eindelijk eens goed aan de belangrijke toelatingsvoorwaarden toetst.

Hierbij is verificatie bij de belastingdienst -om te kijken of echt aan de inkomenseis wordt voldaan- wel het minste!

Dat dit niet standaard bij elke verblijfsaanvraag gebeurt, is onbegrijpelijk!

Door de beroerde werkwijze van de IND, en de uitgebreide fraudemogelijkheden die daar het gevolg van zijn, verwordt de vreemdelingenwet tot niets meer dan een papieren wet.

En zo lang dat zo blijft, verklaart de Partij voor de Vrijheid de oorlog aan deze wantoestanden bij de IND, waar de minister verantwoordelijk voor is!

Kortom, de immigratie is allesbehalve onder controle, zoals door bijvoorbeeld de VVD wordt beweerd!

Volgens rapportages van de IND zijn er in 2006 tot en met de maand november al meer dan 59.000 nieuwe verblijfsvergunningen afgegeven.

En hierbij tel ik de asielvergunningen nog niet eens mee.

Alleen al in het kader van gezinsvorming en gezinshereniging zijn tot en met november 2006 al bijna 22.000 verblijfsvergunningen afgegeven.


Voorzitter,

Het sluitstuk van een gezond vreemdelingenbeleid moet een sterk terugkeerbeleid zijn.

En ook dit gaat nu niet goed.

Medewerkers van de koninklijke marechaussee krijgen bij uitzettingen veel te vaak te maken met agressie en geweld.

Slaan, schoppen, spugen, bedreigingen….
Het is echt verschrikkelijk wat onze mensen in uniform te voortduren krijgen als zij gewoon hun werk doen.

Bij meer dan de helft van alle geëscorteerde uitzettingen wordt de vlucht afgebroken.

Omdat uitzettingen per charter- of lijnvlucht geschieden, worden vele passagiers met deze overlast en problemen geconfronteerd.

Dit is ongewenst, en kan eenvoudig worden tegengegaan door bij uitzettingen de Koninklijke luchtmacht in te zetten.

De luchtmacht heeft hier immers al geschikte toestellen voor.

Graag wil ik de visie van de Minister horen op dit punt.


Voorzitter,

De PVV vindt hiernaast dat er ook veel meer aandacht moet komen voor vrijwillige remigratie van vreemdelingen naar het land van herkomst!

Dit verkleint niet alleen de problemen op –bijvoorbeeld- het gebied van integratie, maar heeft ook een gunstig economisch effect.

In een publicatie van het ministerie van Justitie was al te lezen dat elke vreemdeling, die in het kader van de remigratiewet vrijwillig terugkeert naar het land van herkomst, de schatkist over een periode van 10 jaar meer dan 33.000 euro oplevert!

Dus zelfs met de betaling van zeer forse terugkeerpremies aan deze vreemdelingen, wordt enorm veel geld bespaard op uitgaven voor zaken als uitkeringen, huursubsidie, gezondheidszorg en onderwijs.

Daarom pleit de Partij voor de Vrijheid er voor om extra te investeren in het verder stimuleren van vrijwillige remigratie, met name naar moslimlanden.

Voorwaarde voor deze extra financiële injectie  is wel dat de terugkeeroptie, zoals die nu nog bestaat voor remigranten, vervalt.

Ook op dit punt zou ik graag de visie van de minister horen.


Voorzitter,

veel vreemdelingen houden zichzelf eindeloos in procedure met veelal kansloze en onzinnige verblijfsaanvragen.

Hierdoor kunnen ze niet worden uitgezet, en houden ze recht op bepaalde voorzieningen, zoals huursubsidie.

Bovendien is de druk op de IND en rechtbanken door dit procedurestapelen erg groot.

De Kamer heeft op 28 september een motie van de toenmalige Groep Wilders aangenomen die eindelijk een einde aan het procedurestapelen moet maken!

1 aanvraag om een reguliere verblijfsvergunning is genoeg!

Nu wil het geval dat de minister heeft aangegeven dat het moeilijk wordt om deze motie uit te voeren.

Dit zou verband houden met de werking van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Dit is onacceptabel!

Het oplossen van het probleem van het procedurestapelen is zo urgent, dat er hoe dan ook een weg moet worden gevonden om de motie uit te voeren.

Desnoods met aanpassing van de Algemene Wet Bestuursrecht!

Op dit punt zou ik graag een stevige toezegging willen horen van de minister.


Voorzitter,

Omdat immigratie per definitie gepaard gaat met enorme problemen op het gebied van onder meer integratie, criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid, zijn harde, daadkrachtige maatregelen nodig!

Er is lef voor nodig om die eindelijk te nemen! En de Partij voor de Vrijheid is bereid die lef te tonen!
We nodigen dit kabinet –en natuurlijk het volgende missionaire kabinet- graag uit hetzelfde te doen. Maar gelet op de voorkeur van de meeste partijen voor een generaal pardon, houden wij ons hart vast!

De Partij voor de Vrijheid staat voor een immigratiestop van tenminste 5 jaar!

En op weg daarnaartoe moet Nederland eerst de gatenkaas van het huidige vreemdelingenbeleid EN de volledig falende IND keihard aanpakken.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3315 gasten

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English