Nederland weer van ons

Voorzitter, na het debat over de aardgaswinning in Groningen vorig jaar zullen veel mensen de indruk hebben gehad dat de minister voorlopig even niets zou doen. Dit in afwachting van onderzoeken die een zorgvuldig besluit mogelijk zouden maken. Niets is minder waar gebleken, het debat was nog niet voorbij of de gaskraan ging vol open. Vorig jaar heeft de minister een recordhoeveelheid gas uit het Groningse veld gehaald. De staatskas is met miljarden euro's extra gespekt in een krampachtige poging om aan de 3% norm van Brussel te voldoen.

Voorzitter, inmiddels hebben we iets meer kijk op de andere kant van de medaille. Het risico op een zware aardbeving is volgens het staatstoezicht op de mijnen met 50% toegenomen, de verwachte maximale kracht van een beving is fors naar boven bijgesteld en de bewoners van het gebied zitten met de spreekwoordelijke gebakken peren. De minister heeft een compensatieregeling toegezegd die te weinig inhoudt. Feitelijk vergoedt de minister niet veel meer dan de schade die hij sowieso al wettelijk verplicht is om te vergoeden.
De minister presenteert een pakket van 1,2 miljard euro met gratis zonnepanelen, snel internet en een dialoogtafel waar bestuurders een leuk zakcentje van 35.000 euro per jaar kunnen bijverdienen.

Voorzitter, terwijl bestuurders al voor zichzelf gezorgd hebben, ben ik alleen en samen met deze commissie bij verschillende mensen op bezoek geweest, voor wie het nog niet geregeld is. Mensen die in een zwaar beschadigd huis wonen, midden in het aardbevingsgebied, verzakt, kieren in de muur, kapotte badkamertegels en nog veel meer ellende. Volgens Arcadis een duidelijk geval van een te lage stand van het grondwater, heeft niets met aardbevingen te maken, en de bewoner wordt afgescheept met een schamele 1600 euro. Is dat die ruimhartige compensatie die de minister heeft toegezegd? Of is die ruimhartigheid alleen voor de compensatie van de bestuurders die plaatsnemen aan de dialoogtafel?

Voorzitter, de minister heeft een regeling voor schrijnende gevallen ingesteld. Wij vinden deze regeling een goed begin, maar volstrekt onvoldoende. Wij verzoeken de minister om deze regeling uit te breiden met de 300 miljoen euro die nu nog is gereserveerd voor opleukvergoedingen zoals zonnepanelen en snel internet, winkelcentra en verduurzaming. Schrijnende gevallen moeten voorrang krijgen op hobby's van bestuurders, graag een reactie.

Voorzitter, de compensatie voor waardedaling van een huis wordt alleen uitgekeerd bij verkoop. Aangezien er geen woning meer wordt verkocht in het gebied, is deze compensatieregeling een wassen neus. Waarom keert de minister deze compensatie niet gewoon uit, ongeacht of een woning verkocht wordt of niet, zoals ook bij planschade gebruikelijk is? Graag een reactie.

Voorzitter, veilig wonen is een recht, ook als je boven een gasbel woont. Een snel, volledig en ruimhartig herstel van alle schade aan de woningen, alsmede het verstevigen hiervan heeft wat de PVV betreft de allerhoogste prioriteit. Kan de minister aangeven wanneer alle woningen voldoende veilig zijn met inachtneming van de nu bekende risico's? Wanneer denkt hij dat alle woningen in Groningen weer voldoen aan het recht op veilig wonen? Graag een reactie.

Tenslotte de vraag: wie gaat dat betalen en hoe? Laat ik beginnen met de opmerking dat geld nooit een overweging mag zijn als het gaat om de veiligheid van burgers die door overheidshandelen in gevaar zijn gebracht. Veiligheid gaat voor geld, zeker als je bedenkt dat de overheid ruim 250 miljard euro heeft verdiend aan de gaswinning die nu de problemen oplevert. In het verkiezingsprogramma van de PVV staan wat suggesties voor bezuinigingen zoals het stoppen met ontwikkelingshulp en andere goede idee├źn.

Los van deze suggesties stelt de PVV voor om een veiligheidsheffing in te voeren op Gronings gas. Omdat Nederlanders al zwaar getroffen worden door de vele lastenverhogingen van dit kabinet stellen wij voor om Nederlanders vervolgens te compenseren voor deze heffing, zodat de heffing volledig wordt betaald door de buitenlandse afnemers van ons gas. Wij denken dat het volstrekt redelijk is om een deel van de kosten van de compensatieregeling te verhalen op de buitenlandse gebruikers van ons gas. Meer dan de helft van ons unieke Groningse laagcalorische gas gaat immers ook naar buitenlandse afnemers. Een veiligheidsheffing van bijvoorbeeld 1 cent per m3 zou zo'n 400 miljoen euro per jaar op moeten leveren. Dit is te rechtvaardigen met het rapport van het SodM in de hand en een beroep op force majeure, overmacht. De systematiek van deze heffing is te vergelijken met bijvoorbeeld de Duitse plannen voor een tolheffing, waarbij binnenlandse gebruikers volledig gecompenseerd worden, en zou dus moeten passen binnen EU regelgeving. Graag uw welwillende reactie op dit mooie idee.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 3535 gasten

donaties

doneer

Nederland
English