Nederland weer van ons

Voorzitter,
De eerste keer dat de Kamer over het energieakkoord sprak, heeft de PVV al aangegeven dat wij helemaal niets in dat akkoord zien. Wat door het leven gaat als het energieakkoord is eigenlijk gewoon een subsidieakkoord. Er worden vele miljarden Euro’s verspild aan subsidies voor windmolens, die eigenlijk niemand wil en die ook geen structurele oplossing bieden voor welk probleem dan ook. Onze welvaart en onze vooruitgang zijn niet gebaseerd op subsidies maar op innovatie. Maar die innovatie verloopt traag, omdat het kabinet stuurt op een korte termijn doelstelling van 14% duurzame energie, die leidt tot duizenden windmolens in de achtertuin van miljoenen Nederlanders. De grote winnaars van het energieakkoord zijn de multinationals, die miljarden Euro’s aan subsidie krijgen om de windmolens te plaatsen, en de paar landeigenaren die vaak tienduizenden Euro’s per jaar krijgen om een windmolen op hun grond te zetten. Als je geen landeigenaar bent, dan krijg je geen tienduizenden Euro’s per jaar, maar wel een windmolen in je achtertuin.
Voor de inwoners van Drenthe heb ik dan ook slecht nieuws. Hoewel partijen veel begrip hebben voor uw situatie en mooie woorden spreken, stemmen ze allemaal, met uitzondering van de PVV, in met de plaatsing van meer windmolens. Toch zal de PVV een motie indienen om de windmolens in Drenthe te schrappen, en bij deze vraag ik dus alvast een VAO aan.

Voorzitter, gisteren hebben we een petitie in ontvangst mogen nemen van de stichting Ver Plaats windmolens Hollandse kust, waarvoor dank. Ik kan hier kort over zijn. Voor de PVV is er maar 1 alternatief denkbaar, en dat is geen windmolens voor de Hollandse kust of waar dan ook.

De PVV vraagt zich ook af waarom voor de volgende tenders voor wind op zee nog steeds 5 miljard euro subsidie per tender beschikbaar is. Voor de 1e tender volstond immers 2,3 miljard. Waarom worden de subsidies voor de 2e en 3e tender dan niet verminderd tot maximaal 2,3 miljard per tender?

Voor de beeldvorming: 2,3 miljard Euro aan subsidie voor windmolens staat gelijk aan 50.000 banen in de zorg of een verlaging van het eigen risico in de zorg voor iedereen met 200 Euro gedurende 1 jaar. We praten dus nog steeds over enorm veel subsidie.

Verder wordt in het ontwikkelkader wind op zee geschetst waar de kabels om toekomstige windmolenparken op zee aan te sluiten komen. Kan de minister aangeven waar deze kabels aan land komen en waar eventuele nieuwe hoogspanningsleidingen worden aangelegd? Zoals bekend zorgen nieuwe hoogspanningsverbindingen voor veel ellende en dalende huizenprijzen bij omwonenden, dus graag duidelijkheid voor inwoners van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

In dat kader ook een vraag over de uitkoopregeling die speciaal voor deze problematiek is opgetuigd. Deze regeling zou per 1 januari 2017 in moeten gaan, maar bewoners in onder andere Molenwaard en Nieuw-Lekkerland verkeren nog altijd in onzekerheid. Kan de minister aangeven wanneer deze mensen antwoord krijgen op hun vragen en wanneer er duidelijkheid is over de verhuisvergoeding?

Voorzitter, tot slot, het energieakkoord is een slecht akkoord . Het akkoord kost heel veel geld, het akkoord belemmert door het korte termijn denken de innovatie, iets wat ook door het Planbureau voor de Leefomgeving wordt geconstateerd, en de impact van het akkoord op het milieu is praktisch nul. Wat de PVV betreft kan het energieakkoord in de prullenbak en geven we de miljarden Euro’s aan subsidie terug aan burger en bedrijfsleven.

facebooktwitterinstagrammail

We hebben 1955 gasten

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties

donaties