Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister voor WWI over de ware aard van Ahmed Marcouch.

1.)
Hoe beoordeelt u het dat PvdA' er Marcouch met belastinggeld een sjeik naar Nederland wilde halen die zelfmoordaanslagen verdedigt, warme contacten onderhoudt met Hamas en Hezbollah en homoseksuelen met de doodstraf wil bestraffen? *

2.)
Deelt u onze mening dat politici die denken dat dergelijke barbaren een positieve invloed hebben op integratie levensgevaarlijk zijn en zo snel mogelijk van het politieke toneel moeten verdwijnen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat gaat u er aan doen om Nederland te bevrijden van de schadelijke islamiseringsdoelstellingen van Marcouch?

3.)
Bent u bereid om alle contacten met deze wolf in schaapskleren te verbreken en ook de andere minder toerekeningsvatbaren die de misdadige Sjeik Al Qaradawi met belastinggeld naar Nederland wilden halen niet langer te erkennen als gesprekspartner? Zo neen, waarom niet?

Klik hier om het bericht te lezen op de website van de Telegraaf