De geldkraan naar Griekenland gaat weer wagenwijd open, terwijl de Nederlandse geldkraan keihard wordt dichtgedraaid. De Nederlandse belastingbetalers mogen bloeden voor de corrupte Grieken. Terwijl de Grieken miljarden hebben weggesluisd.

Terwijl de Griekse elite weigeren belasting te betalen. Terwijl private investeerders het land ontvluchten, pompen wij miljarden in deze bodemloze put. Griekenland heeft al jaren de Junk-status. Mijn fractievoorzitter zei het al: aan een junk leen je geen geld en het is al helemaal naïef om te denken dat het geld ooit terug komt.

Ex-minister de Jager probeerde ons wijs te maken dat we er zelfs aan zouden verdienen. Heel NL lachte hem uit. Deze minister houdt vast aan het standpunt dat niets wordt kwijtgescholden. Terwijl iedereen weet dat dit vroeg of laat gaat gebeuren: IMF weet het, ECB weet het, Frau Merkel weet het inmiddels ook, Coen Teulings, Gerrit Zalm, alle economen weten het. Alleen deze minister denkt de burgers wederom iets wijs te kunnen maken. Wie houdt hier wie voor de gek?!

Afgelopen maandag is afgesproken dat Griekenland 15 jaar langer over de terugbetaling mag doen en nauwelijks nog rente hoeft te betalen. Ook de ECB ziet af van haar “winst” op eerder opgekochte obligaties (90 mld). Dit is al een vorm van afschrijving. Afschrijven op ingeboekte winst, is ook afschrijven, Minister. Dit douceurtje voor de Grieken kost ons gewoon geld. De minister rekent het ons voor. Het gaat om bijna 1 miljard euro (70 mln in de komende 14 jaar). Dit zijn harde Nederlandse euro’s! Die we ook in eigen land hadden kunnen besteden! Dus hoezo geen cent naar Griekenland?! Onze Premier, Marcos Ruttos, behartigt de Griekse belangen beter dan de Nederlandse. Hij kan beter Premier worden van Griekenland. Hij heeft duidelijk Griekse trekjes. Ook zij beloven veel, maar houden zich er nooit aan.

Griekenland houdt ons van meet af aan voor de gek. Dat was zo en dat blijft zo! Het is de cultuur, zullen we maar zeggen. Een afspraak is in het Grieks een intentie. En regels zijn er om overtreden te worden. Belasting betalen is voor de dommen! Gisteren lekte het bericht uit dat Mama Papendreou (89 jaar) een Zwitserse bankrekening heeft van 550 mld euro! Dit geloof je toch niet, meer dan een ½ miljard euro weggesluisd naar Zwitserland. Wij mogen miljarden storten en de Grieken zelfs sluizen het weg naar Zwitserland. In totaal zijn miljarden weggemoffeld op buitenlandse rekeningen; laat ze dat geld maar terug halen, dan is de schuld in 1 klap weggepoets! Het is meer dan schandalig en deze minister doet niets!

Het credo was altijd dat Griekenland pas de volgende tranche krijgt als aan alle afspraken is voldaan. Uit het Trojka-rapport blijkt dat van de 300 afspraken, bijna 50% niet is gerealiseerd. Maar liefst 40 afspraken zijn niet eens “observed”. Een paar voorbeelden:

• Griekenland zou voor 50 mld privatiseren: niet gebeurd! Slechts 1,6 mld hiervan is gerealiseerd! De doelstelling wordt nu voor de 2e keer naar beneden bijgesteld tot 11 mld in 2016!

• Griekenland zou de belastingontduiking aanpakken; niet gebeurd (30 mld per jaar)!

- De 560 mld op buitenlandse bankrekeningen

- De rederijen met 175 mld aan zwarte omzet (10 jaar)

- De Grieks orthodoxe kerk met bijna 1 mld aan vermogen

Ze blijven nog steeds buiten schot. Ik lees hier niets over!

• Er zouden 150.000 ambtenaren ontslagen worden; niet gebeurd! Tot nu toe komen er alleen maar ambtenaren bij (70.000 in 2011)! Toch krijgt Griekenland weer een bak geld overgemaakt waar menig ander land jaloers op kan zijn: 44 miljard! Ook worden de voorwaarden weer aanzienlijk versoepeld met verlaagde rentes en langere looptijden.

Griekenland wil met 10 mld aan geleend geld oude schulden opkopen. Maar wat als private partijen hiertoe niet bereid zijn? IMF heeft al aangegeven het resultaat van deze schuldopkoop af te wachten alvorens een volgende tranche over te maken. Wat is hierover afgesproken?

De minister heeft altijd gezegd dat elke volgende tranche pas wordt uitgekeerd als IMF ook meedoet. De kans is groot dat IMF afhaakt; gaat de minister deze tranche blokkeren als IMF afhaakt? Hoe kan de minister van de Kamer mandaat vragen als vragen als schuldhoudbaarheid en deelname IMF nog niet beantwoord zijn?

Ook moeten de eurolanden de schuldreductie van Griekenland garanderen van 175% (2016) naar minder dan 110% in 2022. In euro’s betekent dit 180 mld wegpoetsen in 6 jaar tijd! Oftewel een economische groei van bijna 7% per jaar (nominaal).
Gelooft u het zelf, minister?!
Deze minister committeert zich hiermee tot kwijtschelden van schulden na 2020. Welke afspraken zijn hierover gemaakt met de IMF? Hoeveel risico loopt NL met deze afspraak?