Skip to main content

Interview Geert Wilders in AD: "Er komt een revolutie in Europa"

den haag• Geert Wilders slaat zijn vleugels uit. Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen en daar kun je maar beter vroeg bij zijn, zeker als je een fluwelen revolutie van de anti-Eurocraten verwacht. Wilders zint op samenwerking met gelijkgezinde partijen als Front National. "Volgens mij is er in de Tweede Kamer geen politicus die in het buitenland bekender is dan ik."

Frank Hendrickx en Marcel Wiegman

Waar bent u dinsdag?
,,In De Nieuwe Kerk."

Gaat u ook de eed afleggen aan de koning?
,,Zeker."

Van harte?
,,Ik verheug me erop. Wat wij straks in de kerk meemaken als Kamerleden is niet voor iedereen weggelegd. Ik heb voor 's avonds een hele mooie smoking gekocht. En voor overdag heb ik een jacquet gehuurd met een mooi grijs vest. Ik vind het echt hartstikke leuk. Geweldig. Een nationale feestdag."

Een symbool van nationale soevereiniteit.
,,Op zijn minst van onze nationale identiteit."

U wilt wel dat koning Willem-Alexander zich beperkt tot linten knippen.
,,Dit zijn niet de momenten waarop je politiek moet bedrijven. Natuurlijk was ik het niet altijd eens met de majesteit, maar ik had altijd respect voor de inzet waarmee ze haar werk deed. Ik ben nooit in de buurt gekomen van de letter R van republikein."

Onlangs sprak u met Marine le Pen, leider van het Front National.
,,In een restaurant in Parijs. Een lunch van twee uur. Ik vond het een indrukwekkende vrouw. Een zeer krachtige politica. Over Europa denken we voor negentig procent hetzelfde en misschien wel meer. Ook als het gaat om immigratie hebben we veel gemeenschappelijke punten."

Kwam het initiatief van u?
,,Ja, het is het eerste bezoek van vele die ik de komende maanden ga brengen aan politieke leiders in Europa. We kunnen volgend jaar een enorme slag slaan. Partijen die zich verzetten tegen wat wij de lijn van de elite noemen, groeien snel in populariteit. Partijen die hechten aan het nationaal belang, aan de nationale identiteit. Als wij onze krachten bundelen, kunnen we enorm veel voor elkaar krijgen."

Om welke partijen gaat het?
,,Dat ga ik nu niet zeggen. Sommige partijen willen niet dat het openbaar wordt. Dat kun je vaak pas na afloop van zo'n gesprek beslissen"

Het Vlaams Belang?
,,Daar ga ik zeker langs, maar dat weten ze zelf nog niet."

Alternative für Deutschland?
,,Nogmaals: ik ga geen namen noemen."

In het verleden nam u nog openlijk afstand van het Front National.
,,Er is daar veel veranderd. Marine le Pen heeft de interne verkiezingen een paar jaar geleden gewonnen tegen een kandidaat die de lijn van haar vader wilde voortzetten. Ze heeft een breuk gemaakt met het verleden."

Ze wilde af van het groezelige imago?
,,Voor mij is belangrijk dat er afstand is gedaan van alles wat met antisemitisme te maken heeft."

Vorig jaar lanceerde ze nog een plan om keppeltjes te verbieden.
,,Dat zullen wij nooit doen."

Heeft u het daar nog over gehad?
,,Nee. Maar ik ken haar standpunt en zij het onze. Zij heeft een voorstel gedaan om alle religieuze symbolen in de openbare ruimte te verbieden. Wij willen alleen af van islamitische symbolen, omdat wij de islam als een ideologie zien en niet als religie."

Ze zei zich ook veel minder radicaal te achten dan u.
,,Kijk eens aan. Wat zaten jullie er al die jaren naast!"

Ze zei: 'Voor hem is de islam niet te verenigen met democratie, maar ik geloof dat de grote meerderheid van de moslims voor democratie is.'
,,Ik heb nooit gezegd dat de meerderheid van de moslims terroristen zijn. U kunt heel erg gaan kijken of er verschillen zijn, maar mijn boodschap is: het was een geweldige ontmoeting en we hebben heel veel gemeenschappelijk. We moeten samenwerken op de punten waar we het eens zijn."

Bent u geestverwanten?
,,Daar gaat het helemaal niet om. Ik pleit niet voor een fusie."

Waar gaat uw nieuwe internationale beweging wel eindigen?
,,Dat weet ik nog helemaal niet. Ik heb pas één gesprek gevoerd. Ik vind dat wij ons veel te lang hebben laten gijzelen door politiek correcte journalisten, door politici en intellectuelen. Als ik naar Duitsland ga en je leest daar de kranten krijg je de indruk dat er een of andere enge fascist is gearriveerd. Als Marine le Pen naar Nederland komt, schrijven de journalisten hier ook zo over haar. Op een gegeven moment word je bang om elkaar te ontmoeten. Ik heb gezegd: we gaan mensen gewoon beoordelen op wat ze zijn, zonder angst voor de electorale gevolgen. Ik heb meer met die partijen in het buitenland dan met de hele Tweede Kamer."

Het lijkt uw eigen Europese eenwording wel.
,,Als wij onze krachten niet bundelen, winnen de partijen die hun krachten wél bundelen. In de Liberale Internationale, de Christendemocratische Internationale of – nog erger – de Socialistische Internationale. Als wij elkaar vinden, zou dat een enorm signaal zijn aan die hele elite die denkt dat ons dat nooit zou lukken. Het momentum is er. Ik ben ervan overtuigd dat volgend jaar afgerekend gaat worden in heel veel Europese landen."

En u droomt al van uw eigen Internationale.
,,Mijn dromen vertel ik alleen aan mijn vrouw."

Hoeveel zetels gaat u halen?
,,Ik ga geen schatting doen. Dat is het domste wat je als politicus kunt doen. Ik weet het gewoon niet. Ik weet wel dat er een politieke revolutie gaat plaatsvinden. Van Engeland tot Duitsland, van Frankrijk tot Nederland en Italië. In al die landen staan er mensen op die zeggen: nee! Op deze manier niet."

Er zullen ook heel veel mensen zijn die zich afvragen wat de PVV heeft gepresteerd in het Europarlement.
,,Ik denk dat onze mensen heel hard hebben gewerkt en enorm hun best hebben gedaan, maar we moeten nu een stap verder zetten. Meedoen aan fractievorming. We moeten samenwerken in het Europees Parlement. Absoluut."

In Den Haag worden uw bezoeken aan het buitenland wel gezien als een vlucht naar voren, nu u weg bent uit het centrum van de macht.
,,Ik vind dat zo'n kulargument, want ik deed dit eerder ook al, in februari was ik nog in Australië. Volgens mij is er geen politicus in de Tweede Kamer die in het buitenland bekender is dan ik.
Het zijn domme mensen die gekke verhalen schrijven. Iemand denkt iets en schrijft dat dan op. Een ander is ook niet heel slim en schrijft dat dan over. Op een gegeven moment wordt dat dan een theorie en niemand die zich nog afvraagt of het klopt. Ik snap de theorie niet eens. Ik zou nu meer in het buitenland zijn omdat we als PVV het kabinet niet meer gedogen?"

U lijkt tegenwoordig geïsoleerd te staan in het parlement.
,,De Tweede Kamer interesseert mij niets. Het gaat mij om de kiezer,"

U wilt toch een zo groot mogelijk deel van uw programma uitgevoerd zien.
,,Natuurlijk, maar ik had in tien gekkenhuizen gezeten als ik me iets had aangetrokken van wat andere partijen van mij vinden. Ik zit hier voor de kiezer. Dus is het voor mij ook ontzettend logisch om naar buiten te gaan. Ik sta toevallig in de Kamer, maar het had net zo goed op de markt van Volendam kunnen zijn. Wij gaan niet onderhandelen over een beleid dat Nederland kapot maakt, om maar een kruimeltje invloed te krijgen. We zijn op dit moment eigenlijk de enige oppositiepartij. Alle anderen gedogen, van het CDA tot D66 en de SP. Die vinden het allemaal leuk om een keer op de voorpagina van de krant te komen."

Wat is uw strategie om terug te komen in het centrum van de macht?
,,Zo groot mogelijk worden. Zo gróót mogelijk worden."

Tijdens uw verzetstour door Nederland kreeg u in steden als Spijkenisse en Volendam een heldenontvangst.
,,Het was hartverwarmend."

Toch doet u bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen maar mee in Almere en Den Haag.
,,De Duitsers zeggen: in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Er zijn vast mensen die graag op ons hadden willen stemmen, maar toch is het verstandig niet mee te doen en eerst de organisatie te consolideren."

Vanwege het afbreukrisico.
,,Ja. We hebben er nog niet de organisatie naar."

Gaat u nog een stemadvies geven?
,,Dat sluit ik niet uit. Soms kan een lokale partij een heel goed alternatief zijn. Maar de verschillen zijn groot. Er zijn lokale partijen waar wij niets mee hebben en er zijn lokale partijen die niets met ons hebben. In Rotterdam zou ik zeggen: stem Leefbaar Rotterdam."

Geen landelijke partij, die dicht bij de PVV staat, de VVD misschien?
"Wat denk u zelf?"

U heeft er een onverwachte bondgenoot bij: de PvdA is voor strafbaarstelling van illegaliteit.
,,Ik kan tegen de vrienden van de PvdA zeggen dat de PVV in de Eerste Kamer met heel veel plezier en overtuiging dit wetsvoorstel aan een meerderheid zal helpen. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan bij een kabinetsvoorstel, maar nu wel. Ik zag Job Cohen bij Nieuwsuur. Hij vertelde daar dat er nu nog niet actief wordt gezocht naar illegalen, maar dat hij zich zorgen maakt dat dat verandert. Hij heeft gelijk. We zullen er na de verkiezingen alles aan doen om de illegalen op te sporen, op te pakken en uit te zetten. Ik zal niet zeggen: hunt them down, smoke them out – maar we gaan er wel een speciale eenheid voor oprichten: de Cohenpolitie."

Met die wet in de hand.
,,Absoluut."

U lijkt zich erop te verkneukelen.
,,Om met Bram Moszkowicz te spreken: Ik hoor wat u zegt."

U lacht erbij.
,,De PvdA moet zich goed realiseren wat wij willen met deze wet: illegalen met maximale inspanning opsporen, vastzetten en uitzetten. Als de peilingen bewaarheid worden bij de volgende verkiezingen en de PVV de grootste wordt, gaan we daar voor zorgen. Dat is een vriendelijk gebaar van mij naar de heer Cohen en de PvdA. Wij zijn geen partijtje met drie zetels, meneer Samsom."

Misschien gaat de PvdA het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen alsnog blokkeren.
,,Als het niet doorgaat, vraag ik me af wat de VVD nog in deze coalitie te zoeken heeft. De VVD heeft een kinderpardon geaccepteerd en kreeg in ruil dit punt. Als de PvdA dit voorstel niet langer steunt, valt het kabinet. Ook goed."

Hoe groot schat u die kans in?
,,Ik denk niet dat dit kabinet nog lang zit. De sfeer is totaal verziekt. Dat zag je ook bij debat over staatssecretaris Fred Teeven. De PvdA zei doodleuk dat hij het voordeel van de twijfel krijgt. Terecht eiste hij het volledige vertrouwen. In de twee jaar dat wij gedoogden, hebben we het nooit in ons hoofd gehaald om zo met de coalitiepartners om te gaan. Als de PvdA zich nu niet aan de afspraken houdt, is de VVD dommer dan dom als ze in de coalitie blijven."