Vragen van het lid De Mos (PVV) aan minister Cramer van Milieu over de opnieuw in opspraak geraakte ‘hockeystickcurve’.

1)
Bent u bekend met de berichten ‘Flawed climate data’ (1) en ‘Nieuw schandaal dreigt rond hockeystick’ (2)?

2)
Bent u op de hoogte van het feit dat de ‘hockeystickcurve’ van Michael Mann, waarbij de Warme Middeleeuwse periode en de Kleine IJstijd opzettelijk zijn weggelaten, waardoor het lijkt dat de mens verantwoordelijk is voor klimaatverandering, de basis is voor de paniekrapportage aangaande het klimaat van het VN-klimaatpanel IPCC? Zo ja, kunt u aangeven welke wijzigen u heeft doorgevoerd in uw beleid, nu deze manipulatie, ook gebruikt in de film van Al Gore, aan het licht is gekomen?

3)
Bent u op de hoogte van een nieuw geval van selectief winkelen om de publieke opinie te beïnvloeden, namelijk het op zodanige wijze selecteren van bommringgegevens over de laatste eeuw, waardoor er een grafiek ontstaat dat een sterke temperatuurstijging laat zien? Kunt u garanderen dat u door al dit selectieve gewinkel heen prikt en objectief naar het klimaatbeleid blijft kijken?

4)
Bent u het met de PVV eens dat wanneer blijkt dat door het IPCC opzettelijk gebruik wordt gemaakt van foutieve informatie, waarop beslissingen worden genomen aangaande het klimaatbeleid, de Nederlandse overheid het IPCC moet uitsluiten als gesprekspartner aangaande het klimaatbeleid. Zo neen, waarom niet?

(1) ‘Flawed climate data’, Financial Post, 2 oktober 2006
(2) ‘Nieuw schandaal dreigt rond hockeystickcurve’ De Dagelijkse Standaard, 30 september 2009