De Partij voor de Vrijheid vindt het een ‘bloody shame’ dat goedgesubsidieerde milieuclubs er voor willen zorgen dat gezinnen met een lager inkomen straks geen vlees meer kunnen eten.

“Zo’n Stichting Natuur en Milieu wil een belasting van twee euro per kilo op vlees. Je reinste diefstal van de belastingbetaler”, stelt PVV-Kamerlid De Mos. Bovendien wil het Kamerlid weten op welke klimaatverandering de milieuclubs doelen. De Mos: “Zij stellen dat de veehouderij voor 18% bijdraagt aan de klimaatverandering. Op welke klimaatverandering doelen zij dan? De op handen zijnde ‘Global Cooling?”

Vragen van het lid De Mos aan ministers Cramer van Milieu en Verburg van Landbouw over het bericht dat vleestax zin heeft en milieuclubs hogere belasting op vlees, zuivel en vis willen.

1.)
Bent u bekend met de berichten “Vleestax heeft zin” en “Milieuclubs willen hogere btw voor vlees zuivel en vis”? *

2.)
Deelt u de mening dat de milieuclubs met hun malle idee voor de invoering van een vleestax van twee euro per kilo het eten van vlees voor de gewone man onmogelijk maken? Zo ja, wilt u afstand nemen van een belasting op vlees?

3.)
Deelt u de mening dat het eten van vlees juist gezond is, daar vlees eiwitten bevatten die essentieel zijn voor het menselijk lichaam? Zo ja, vindt u dat het kopen van vlees voor iedereen mogelijk moet zijn?

4.)
Heeft u de bereidheid, zeker met Climategate in het achterhoofd, om bij de milieuclubs na te gaan op welke klimaatverandering zij doelen, op ‘global warming’ of op een op handen zijnde ‘global cooling’? Zo neen, waarom niet?


http://www.trouw.nl/groen/nieuws/duurzaam/article2858798.ece/_Vleestaks_heeft_zin_.html http://www.trouw.nl/groen/article2966409.ece/Milieuclubs_willen_hogere_btw_voor_vlees__zuivel_en_vis_.html