Inbreng Fleur Agema - verpleeghuiszorg

‘Mystery Guest’ naar verpleeghuizen

PVV-kamerlid Fleur Agema heeft vandaag voorgesteld dat de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) voortaan zo veel mogelijk onaangekondigd verpleeghuizen bezoekt. Daarnaast wil Agema een zogeheten ‘mystery guest’ inzetten om de zorg in verpleeghuizen te controleren. 

“Het vooraf aankondigen dat je komt controleren geeft verpleeghuizen de kans zich een stuk mooier voor te doen. De resultaten van die onderzoeken hoe mooi vormgegeven in dure rapporten dan ook zijn daarom onbruikbaar. Om problemen op te lossen moet je ze wel op kunnen sporen”, aldus Agema

Een ‘mystery guest’ in een verpleeghuis zou zich onder de mensen moeten begeven en anoniem het verpleeghuis moeten kunnen inspecteren om zich zo een objectief beeld te kunnen vormen van de geboden zorg.

Voorzitter, we spreken vandaag over de verpleeghuiszorg. Dat is goed maar we zouden het veel en veel vaker moeten doen.

Het gaat niet goed in de verpleeghuizen. We krijgen veel berichten over aangiftes tegen verpleeghuizen, meldingen over verwaarlozing, mishandeling en aanranding, over belabberde zorg, over te hoge dosering van kalmerende medicijnen, over vastbinden, bewoners die vergeten worden op de wc, te laat in bed, te laat uit bed, niet verschoond worden, poep onder de nagels hebben door jeukende opgedroogde ontlasting, natte bedden, wekenlang geen douchebeurt, over tekorten aan vakantiekrachten, over 75.000 mensen die een indicatie hebben voor AWBZ-zorg en dat niet krijgen, die een indicatie hebben voor een dagbesteding maar daar al twee jaar op moeten wachten, over barrels van rolstoelen die doorzitwonden veroorzaken, over wonden door de haken van de tillift en ga zo maar door.

En natuurlijk zouden we meteen een plan van aanpak kunnen maken, een ‘uitban top 10’ of ‘top 100’ maar alle problemen zijn terug te herleiden naar een tekort aan personeel. Waar blijven de beloofde 5.000 tot 6.000 extra handen aan het bed? Waar blijft het noodplan van de staatssecretaris voor de 500.000 extra medewerkers in de zorg tot 2020? De beloofde 5.000 tot 6.000 is maar 1% van het aantal extra medewerkers dat tot 2020 nodig is.

Afgelopen vrijdag was ik met mijn fractievoorzitter op bezoek in een verpleeghuis. Daar hebben we precies kunnen zien waarom de verpleging aan ouderen in hun laatste levensfase op instorten staat. Op een afdeling met 30 geriatrische patiënten (dementie) staan 4/5 gediplomeerde verplegers. De afdeling wordt aangevuld met vrijwilligers, mantelzorgers en stagiaires. Zonder deze extra mensen is het onmogelijk de afdeling draaiende te houden. Het vak van de verpleegkundigen is helemaal uitgekleed tot die handelingen die de ongeschoolde medewerkers niet mogen verrichten (wassen, wondverzorging, verschonen). De ‘krenten uit de pap’ zoals een praatje en de persoonlijke bejegening daar komt de gediplomeerde verpleger niet meer aan toe. Er moeten dus veel en veel meer mensen bij in de zorg maar elk gevoel voor urgentie mist bij de staatssecretaris.

Dan uw hitteplan of liever gezegd uw flutplan. Uw ‘nationale hitteplan’ is een plan van niets, ondermaats en onuitvoerbaar. Hoe laat je geriatrische patiënten die een minislokje vocht tot zich nemen, twee liter water per dag drinken? En het advies om bewoners vaker te douchen is prachtig, maar nu wordt veel mensen een douchebeurt al wekenlang onthouden. Dit gaat echt niet werken zo. U mist gevoel voor urgentie. In 2006 vielen er door de zomerhitte circa duizend onnodige doden, het betrof de vierde ramp wereldwijd. Met uw adviesjes redt u het echt niet en al helemaal niet als u de verantwoordelijkheid afschuift op de instellingen. Ik verwacht hier daadkracht van u. Stel gewoon de eis dat iedere zorginstelling een goed werkend aircosysteem heeft en als u tekort heeft dan haalt u ze maar weg uit gevangenissen. Maar doe iets want u doet niets en de zomer staat al weer voor de deur.

Tenslotte de Inspectie. De Inspectie komt doorgaans aangekondigd en instellingen spelen hier op in. De PVV stelt voor dat de inspectie voortaan alleen nog onaangekondigd komt controleren en we willen daarnaast graag de ‘mystery guest’ introduceren. Een anonieme en onaangekondigde inspecteur die zich onder de mensen begeeft. Dat zal de kwaliteit van de onderzoeken verbeteren. Want de uitkomsten van onderzoeken die gedaan worden op basis van weken van te voren aangekondigde bezoeken zijn onbruikbaar en de onderzoeken onzinnig.
 

Tweede termijn

Voorzitter, ik zit te koken op mijn stoel. De staatssecretaris meent nergens verantwoordelijk voor te zijn. Niet voor de ondervoeding, niet voor het hitteplan en ook niet als er tekort vakantiekrachten zijn. ‘Het gaat wèl goed’ is de toon van al haar bijdragen. Maar mevrouw de staatssecretaris het gaat níet goed.

Als het voor u een ijkpunt van goede zorg is dat er aandacht is voor een goede bejegening en persoonlijke beleving van de verpleeghuisbewoners dan is het een simpele rekensom dat daar geen ruimte voor is als er slechts 4/5 gediplomeerde verpleegkundigen op een afdeling met 30 geriatrische patiënten werken. Dat kan simpelweg niet. Nogmaals: er zijn veel te weinig medewerkers in de zorg.

Wanneer u de vraag stelt hoe het kan dat het bij de ene instelling wel en bij de andere niet goed gaat dan komt dat omdat in het geval van bijvoorbeeld ondervoeding u maar 70/340 van de 300/1.600 instellingen aan het programma mee laat doen. U moet ervoor zorgen dat op het moment dat er een werkend programma is dat ernstige ondervoeding van 25% van de verpleeghuisbewoners terug kan dringen naar 4% dat er geld vrij komt om alle zorginstellingen aan zo’n programma mee te laten doen. U moet de instellingen niet ‘uitdagen om mee te doen’, nee, u moet ze er ‘aan de haren’ bij trekken. U kunt wel zeggen ‘ik heb ze niet aan een touwtje’, nee, u moet instellingen die niet meedoen aan de ketting leggen.

En tot slot zijn de uitkomsten van onderzoeken op basis van vooraf aangekondigde bezoeken onbruikbaar. Graag nog een reactie op ons voorstel van een ‘mystery guest’.