Vragen van de leden Wilders en Kortenoeven (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de schandelijke uitlatingen van de Indonesische ambassadeur over PVV-leider Geert Wilders en de Nederlandse kiezers die op de PVV gestemd hebben.

1.)
Hebt u kennis genomen van het artikel ‘Bezoek uit Jakarta ondanks Wilders’(*), waarin de Indonesische ambassadeur in Nederland, Yunus Effendi Habibie, beledigende uitspraken doet over de vermeende ondeskundigheid, de ‘haatzaaierij’ en het ‘schreeuwen’ en ‘blaffen’ van PVV-leider Geert Wilders; en waarin hij insinueert dat de Nederlanders die op de PVV hebben gestemd aan een ‘angstpsychose’ leiden?

2.)
Heeft de Indonesische ambassadeur namens de Indonesische regering gesproken?

3.)
Bent u met mij van mening dat de uitspraken van Habibie onjuist en ongepast zijn? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid ambassadeur Habibie te ontbieden om uw ongenoegen over deze uitspraken aan hem door te geven?

(*) Het Financieele Dagblad, 23 september 2010