Vragen van de leden Wilders en Van Klaveren aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken over het uitroepen van sharia-zones in Engeland.

1.)
Heeft u kennis genomen van de artikelen "Islamitische fundamentalisten nemen Londonse wijk over" en 'Radicale Britse moslims voeren sharia-zones in'*?

2.) 
Heeft u ook kennisgenomen van uitspraken van een aanhanger van de groepering "Muslims against crusades" dat vrouwen burka's moeten dragen" en "overspeligen gestenigd moeten worden"? Wat is uw oordeel daarover?

3.)
Wat is uw oordeel over het feit dat in een Europese stad affiches zijn opgehangen en verspreid met teksten als "u betreedt nu een zone die onder de sharia staat - hier gelden islamitische wetten"?

4.)
Deelt u onze mening de sharia een barbaars gewelddadig systeem is van een woestijnideologie die nimmer in Europa mag worden toegepast? Zo neen, waarom niet?

5.)
Deelt u voorts de visie van de PVV dat deze daad de imperialistische en op onderwerping van niet-moslims gerichte aard van de islam toont? Zo neen, waarom niet?

6.)
In hoeverre bent u bereid uit te spreken dat het uitroepen van sharia-zones in Nederland ten alle tijden met alle beschikbare middelen bestreden zal worden!

7.)
Is de minister, in navolging van de PVV, van mening dat organisaties die oproepen tot gewelddadige strijd tegen niet-moslims en de onderdrukkende en gewelddadige sharia wensen in te voeren, een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde en verboden dienen te worden?

*telegraaf.nl en elsevier.nl d.d. 28 juli 2011