Kamervragen van de leden Kortenoeven en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Saoediërs blokkeren sites’.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht ´Saoediërs blokkeren sites (1)´ en ‘Saudi-Arabië blokkeert Wereldomroep-websites (2)’? (*)

2.)
Hoe beoordeelt u deze berichten in het licht van de systematische onderdrukking van de vrijheid in het algemeen en van de vrijheid van meningsuiting in het bijzonder door het islamitische regime in Riyadh?

3.)
Bent u bereid de Saoedische ambassadeur in Den Haag over de kwestie de oren te wassen? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid op de website van de Nederlandse ambassade in Riyadh, in het Arabisch en in het Engels, een verklaring te plaatsen waarin de Saoedische internetcensuur wordt betreurd? Zo neen, waarom niet? 

5.)
Bent u bereid deze kwestie in internationale fora aan de orde te stellen. Zo neen, waarom niet?

6.)
Zijn er vergelijkbare gevallen bekend van internetcensuur in islamitische landen waarmee Nederland 'vriendschappelijke' relaties onderhoudt?

(*)
(1) NRC Handelsblad, zaterdag 13 augustus 2011
(2) RNW.nl