Voorzitter, ook ik zou willen beginnen met een woord van dank aan de Minister President voor zijn antwoorden in eerste termijn.

Eerst iets over de toon van het debat. De PVV is gewend scherp aan de wind te zeilen. Geen golf te hoog. Helaas is het weer de selectieve verontwaardiging die de boventoon voert. Blijkbaar slaagt de linkse kerk er niet in om ons met argumenten te bestrijden. Blijkbaar is onze bijdrage aan dit Kabinet te solide om het ons inhoudelijk moeilijk te maken.

Bekijk hier het filmpje

Vz, als meneer Roemer zich zo opwindt over het taalgebruik van de PVV, waar was dan zijn morele verontwaardiging toen meneer Marijnissen nota bene een minister aanduidde als “flapdrol”, waar was zijn afkeuring toen diezelfde Marijnissen het had over “effe dimmen”. Waarom lopen SP-Kamerleden mee op een betoging waar wordt geroepen “Hamas, hamas, Joden aan het gas.”? Toen zaten zijn maoïstische vuistjes blijkbaar diep in zijn oren.

Meneer Cohen trilt helemaal van boosheid als ik hem de bedrijfspoedel van Rutte 1 noem, maar toen PvdA-premier Wim Kok premier Balkenende uitmaakte voor het schoothondje van Bush, hebben we niets gehoord uit de grachtengordel. Waar was toen uw verontwaardiging?

Waarom zwijgt de heer Cohen als Ella Vogelaar de Partij voor de Vrijheid vergelijkt met de NSB? Net zoals collega Cohen stil was en nog is als het PvdA-vehikel VARA mij keer op keer vergelijkt met Hitler of als Paul de Leeuw heel vrolijk zingt “ik ben zo vrolijk, zo vrolijk want Geert Wilders die is dood.”

Waar was u toen al die momenten met uw morele verontwaardiging. Waar bent u, nu ik op de VARA-site de Joop word afgebeeld met een schaar in mijn keel? Waar was u toen PvdA-kamerlid Samsom op televisie zei dat ik het fascisme vertegenwoordig?

En de heiligheid van Pechtold is ook maar betrekkelijk. Was hij het niet die een kabinet “vies en voos” noemde. Betitelde hij mij niet als een xenofoob en extremist? Was het niet de heer Bert Bakker van de D66-fractie die de PVV-fractie aanduidde als “tuig”. Ja, het was oorverdovend stil.

En dan valt nu het hele politieke establishment over mij heen als ik iemand een bedrijfspoedel noem. Ik zeg ook nu met opgeheven hoofd tegen Roemer, Cohen en Pechtold, de meters-met-twee-maten, de schijnheiligen van de linkse kerk: doe eens normaal, mannen.

Vz, de Partij voor de Vrijheid tekent voor dit kabinet en daar zijn wij trots op. Op veel plekken komt Nederland nu eindelijk in beweging. Wie had een jaar geleden kunnen denken dat in Nederland ons PVV-geluid zo herkenbaar zijn stempel zou drukken op het regeerbeleid? Op immigratie en asiel, veiligheid en zorg – daar waar het kabinet het goed doet – klinkt onze stem luid en duidelijk door.

Het schip van Staat vaart dan ook vrolijk door. De koers is helder en kapitein Mark doet het goed. We zwaaien vanaf de boot naar zuurlinks dat onmachtig een vuistje probeert te maken. En op het strand staat mevrouw Sap nog wat te klungelen en te oefenen met haar stekker. Het schip van Mark vaart vastberaden door. En als we de Griekse piraten kunnen weerstaan, komt het allemaal goed.

Vz, die 18 miljard zijn soms pijnlijk. Wij lopen niet weg voor bezuinigingen die nodig zijn om onze sociale zekerheid juist in de toekomst betaalbaar te houden. Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid. Wij zijn de SP niet. Wij zijn goed voor onze handtekening. We tellen onze zegeningen.

Dankzij de PVV komen er nu strengere asiel- en immigratiemaatregelen: gezinsmigratie wordt beperkt. Strengere inburgeringseisen. We beperken de dubbele nationaliteit. Illegaliteit strafbaar. Dankzij de PVV wordt de straatterreur en de criminaliteit aangepakt. Er komen eindelijk minimumstraffen. Dankzij de PVV investeren we fors in de zorg voor 12.000 extra zorgmedewerkers.

Vz, ik ben het met iedereen eens die ons een saaie partij noemt. Al anderhalf jaar draaien we dezelfde langspeelplaat – met maar een liedje: geen cent naar Griekenland. Het is de facto al failliet. We worden al anderhalf jaar weggehoond, maar ik vrees dat we nu gelijk krijgen.

Hoe eerder het land de euro verlaat, hoe beter. Goed voor hun, goed voor ons, goed voor de internationale financiële markten.

Het zou mooi zijn als meneer Cohen hier zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Het zou ook mooi zijn als de fractie van D66 eer doet aan haar eigen geschiedenis en de volgende referendum-motie te steunen:

Vz, ik dien volgende motie in:

De Kamer,

overwegende dat het volk directe inspraak moet hebben over het spenderen van, en het garant staan voor, miljarden euro’s aan zwakke landen zoals Griekenland,

verzoekt de regering een (raadplegend) referendum te organiseren alvorens er nog een cent naar zwakke landen zoals Griekenland gaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vz, het schip van Mark is ons schip. Het vaart woelige baren tegemoet. Alle hens nu aan dek, want de golven zullen hoog zijn en de stormen hevig. Wat ons in deze onzekere tijden kracht moet geven is dit: wij zijn geen gewoon land. Onze geschiedenis kent zijn gelijke niet. Wij zijn Nederlanders. Wij hebben altijd vertrouwd op eigen kracht met onze vlag in top. Wij zijn niet bang voor de toekomst, maar zijn bereid alle zeeën te bevaren en geen golf is ons te hoog. Mijn fractie is trots daar deel van uit te mogen maken.