Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over de verspreiding van miljoenen korans door salafisten in Duitsland.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'Salafisten delen in Duitsland 25 miljoen gratis korans uit'(*)?

2.)
In hoeverre deelt u de zorg van Duitse binnenlandse veiligheidsdienst en waar bestaat deze zorg uit?

3.)
Zijn er plannen van personen en/of organisaties bekend die een dergelijke actie willen ondernemen in Nederland? Zo ja, om welke organisaties/personen gaat het?

4.)
Deelt u onze visie dat de verspreiding van miljoenen haatboeken (korans) door salafistische organisaties een gevaar vormt voor de openbare orde? Zo neen, waarom niet?

5.)
Op welke wijze bent u van plan dergelijke acties in Nederland te verhinderen?

(*) Nu.nl