Vragen van de leden Van den Besselaar, Van Klaveren en Wilders (allen PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Immigratie, Integratie en Asiel over het idee CAO's 'ramadan-proof' te maken.

1.)
Bent u bekend met het artikel 'CAO Ramadan-proof'(*)?

2.)
Bent u, evenals de PVV, van mening dat er in Nederland, met haar joods-christelijke cultuur, nooit collectieve arbeidsovereenkomsten waarbij men rekening houdt met de islamitische ideologie, algemeen verbindend verklaard dienen te worden? Zo neen, waarom niet?

3.)
Kan de minister aangeven wat de kosten zijn voor de economie (qua ziekmeldingen, langzamer werken, kortere werkdag en moskeebezoek) door het jaarlijkse ritueel dat aanhangers van de islam vrijwillig kiezen voor honger, vermoeidheid en concentratieverlies in het kader van de Ramadan?

4.)
Deelt u de mening dat mohammedanen die zo graag 'ramadan-proof' willen werken dit het beste kunnen doen in een islamitisch land en niet hier? Zo neen, waarom niet?

(*) Spitsnieuws, 20 juli 2012