Voorzitter,

De Partij voor de Vrijheid boekte vorige week bij de verkiezingen een fors verlies. Dat was een enorme klap die ook nog wel even zal nadreunen. Ons past nu dan ook bescheidenheid. We namen gisteren afscheid van veel dierbare collega PVV-Kamerleden, met wie we jarenlang zij-aan-zij stonden in de loopgraven. Dat was niet eenvoudig. Dat afscheid nemen was evenmin eenvoudig.

Klik hier om de inbreng van Geert Wilders tijdens dit debat te bekijken.

Maar wij geloven ook dat verlies het moment is waarop mensen karakter tonen. Met de wind in de zeilen is iedereen vrolijk. Maar tegenslag is het moment waarop je moet laten zien wat je waard bent en of je echt gelooft in je idealen.

Wij nemen ons verlies dan ook manmoedig en zullen het ongelijk bewijzen van al diegenen die zoals gewoonlijk ons einde voorspellen.

Wij scheppen ook geen plezier in het verlies van andere partijen. In de politiek komt iedereen aan de beurt. We juichen niet als andere partijen verliezen. Leedvermaak siert niemand, ook een politicus niet en al helemaal niet als je zelf fors verloren hebt.

Wat we wel doen is in alle ruiterlijkheid het feliciteren van de winnaars van deze verkiezingen, de partijen die zetels hebben gewonnen: de VVD, de PvdA, D66, de SGP en ook de nieuwkomer 50+. U allen gefeliciteerd.

Vz, weinig journalisten willen het vermelden. Maar toch is het zo: ondanks ons forse verlies blijft de Partij voor de Vrijheid de derde partij van Nederland. Bijna 1 miljoen kiezers hebben ons hun vertrouwen gegeven. Bijna 1 miljoen mensen kozen voor onze idealen en ideeën over de EU, de massa-immigratie, de zorg en veiligheid.

Wij zullen laten zien dat vertrouwen waard te zijn. Ons zelfvertrouwen is rotsvast en sterker dan ooit. Wij zijn enthousiaster en strijdvaardiger met zijn vijftienen dan toen we van start gingen in 2004.

Uit het rapport van verkenner dhr. Kamp – overigens dank aan dhr. Kamp voor zijn werkzaamheden en verslag – valt af te leiden dat VVD en PvdA samen willen regeren. Het zijn de grootste winnaars van de verkiezingen, dus dat ligt wat ons betreft ook voor de hand.

Voor de verkiezingen noemde de heer Rutte de PvdA nog “een bedreiging voor Nederland.” Voor de verkiezingen sprak de heer Samsom van “rechts rotbeleid.” Vandaag geen harde woorden meer, maar liefdesverklaringen. Ook dat is politiek.

Rutte en Samsom zijn nu hun politieke verstandshuwelijk aangegaan. Paars is de kleur van de grondverf. VVD en PvdA waren de kern van Paars en zijn dat nu opnieuw.

De avonden voor de verkiezingen werd er nog om gelachen. Ik zei toen en nu blijkt dat het de harde waarheid is: Een stem op de VVD was een stem op de PvdA, een stem voor Rutte was een stem voor Samsom.

Mark Rutte eindigde de verkiezingscampagne door te roepen “geen experimenten.” Elke koerswijziging zou een ramp worden. Volgens Diederik Samsom moet het roer juist helemaal om. Geen koerswijziging zou een ramp worden. En deze twee kemphanen worden nu de twee kapiteins op het Schip van de Staat. Op weg naar grote avonturen, op weg naar de nieuwe puinhopen van paars.

Voorzitter, het zal u helder zijn: De PVV kiest dus voor de oppositie. En als grootste oppositiepartij gaan wij het waarschijnlijke nieuwe kabinet van VVD en PvdA snoeihard aanpakken de komende jaren. Je hebt geen glazen bol nodig om te voorspellen dat er veel slecht nieuws gaat komen op het gebied van lastenverzwaring, massa-immigratie en de zorg. Wij gaan ons daar tegen verweren.

VZ, de PVV is er klaar voor. Wij zijn een jonge partij, een partij die sterker wordt als ze een klap heeft gekregen. Een partij van geuzen en patriotten. Wij verdedigen de nationale belangen van Nederland. En dat is nodig. We hebben genoeg van lieden zoals de heer Schulz, voorzitter van het Europese Parlement en Europees fractiegenoot van de PvdA, die de vrijheid van meningsuiting op een schandelijke manier willen muilkorven.

We zijn benieuwd naar het kind dat VVD en PvdA zullen baren als het gaat om de Europese Unie. Europees commissievoorzitter Barroso zei dat hij een federatie wil van staten die problemen aanpakt door soevereiniteit te delen. De Duitse bondskanselier Merkel wil nu zelfs een “politieke unie.” Griekenland wil extra geld en uitstel. Dhr. Rutte verklaarde tijdens de verkiezingscampagne dat de VVD hier niet mee akkoord zal gaan.

Maar de PvdA wil niets liever dan extra geld naar Griekenland dragen. Rutte zei in de campagne nee. Onze vraag is: Blijft dat zo? We zijn benieuwd.

Ook zijn we benieuwd wat er gebeurt met de islamisering en immigratie. Het vorige kabinet botste op de onwil van de EU om hieraan een einde te stellen. De heer Samsom zingt intussen de lof van de multiculturele samenleving en vindt het heerlijk dat grote groepen vreemdelingen ons land binnen stromen.

De VVD beloofde haar kiezers dat regels voor verblijfsvergunningen strenger zouden worden. Ook hier zijn we benieuwd wat daar uitkomt. We zullen straks zien wat het woord van de VVD waard is.

De VVD wil geen kinderpardon, de PvdA wel. Ze willen deze zaak nu in de formatie regelen. De VVD wil ook 3 miljard korten op ontwikkelingshulp, en extra geld voor nieuwe wegen. De PvdA wil het tegenovergestelde. We zullen spoedig zien hoe sterk de ruggengraat van de heer Rutte is.

Voorzitter, Mijn partij, de PVV, zal namens haar bijna 1 miljoen kiezers een harde oppositie voeren. Elke dag, elk uur zullen we op de barricade staan de komende jaren om te strijden voor onze vlag, onze welvaart, onze koopkracht, ons geld, onze identiteit, onze onafhankelijkheid.

Wij geven ons niet zomaar gewonnen; wij geven Nederland niet zomaar gewonnen. Pim Fortuyn schreef ooit: “Paars moet flink op z’n lazer krijgen.” Voorzitter, dat zal gaan gebeuren.

Dank u wel.