PVV-kamerleden Geert Wilders en Raymond de Roon vinden dat de regering moet vragen om ontslag van de VN speciale rapporteur voor de Palestijnse gebieden, Richard Falk. Zijn vergelijking van Hamas, dat zich richt op het doden van burgers, met het Nederlandse verzet dat opkwam tegen een illegale bezetting, is schokkend. Hij moet bij de VN verdwijnen. En Nederland moet niet meer met hem samenwerken. Eerder had VS-ambassadeur Susan Rice ook al gezegd dat oproepen van Falk om Israël te boycotten schadelijk waren voor het aanzien van de VN.

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. opmerkingen van de VN Special Rapporteur voor de zgn "Palestinian Authority Territories":

1.)
Heeft u kennis genomen van de uitlatingen van de VN Special Rapporteur (Richard Falk), waarin hij de terreurdaden van Hamas vergoeilijkt door deze te vergelijken met Verzetsdaden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog (*) ?

2.)
Bent u het met ons eens dat het raketbombardement door Hamas op Israël zich richt op het maken van zo veel mogelijk Israëlische burgerslachtoffers en geen enkel militair resultaat beoogt, terwijl verzetsdaden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog exclusief waren gericht op het saboteren van een militaire bezetting?

3.)
Onderschrijft u ook dat het bestaan van de Staat Israël legitiem is en Hamas zich er op richt die staat te vernietigen, terwijl de Duitse bezetting van Nederland illegitiem was en het Nederlands verzet zich er op richtte die onwettige Duitse bezetting te beëindigen?

4.)
Bent u het met ons eens, dat deze vergelijking door de VN Special Rapporteur, te walgelijk is voor woorden en getuigt van een volledig gebrek aan inzicht?

5.)
Is het u bekend dat deze VN Special Rapporteur eerder bij herhaling heeft opgeroepen tot boycots tegen de Staat Israël en tegen anderen die met die staat zaken doen (**) ?

6.)
Onderschrijft u het oordeel van de Amerikaanse ambassadeur bij de V.N. (Susan Rice) dat die uitlatingen van Falk "onverantwoordelijk en onaanvaardbaar" waren en het klimaat voor een vreedzame oplossing alleen maar bedierven, en dat zijn aanblijven als VN Special Rapporteur de geloofwaardigheid van de V.N. beschadigde?

7.)
Bent u het met ons eens dat het nu de hoogste tijd is dat deze Richard Falk op staande voet wordt ontslagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dat te bevorderen?

8.)
Wilt u aan de VN kenbaar maken dat Nederland intussen ieder contact met Richard Falk wenst te mijden? Zo nee, waarom niet?

 

 

(*) http://www.ldfp.eu/?s=falk&x=44&y=12

(**) http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/164647#.UQkDbay-fBY