De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering tot een verbod op zowel on- als bedwelmde rituele slacht, en gaat over tot de orde van de dag.
Graus