Vragen van de leden Van Vliet, Fritsma en Madlener (allen PVV) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht 'Inwoners EU hebben recht op uitkering'.

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Inwoners EU hebben recht op uitkering'? (*)

2.)
Deelt u de mening dat het bizar is dat, zolang er twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van het verblijf van een EU-burger, er volgens de Centrale Raad van Beroep toch aanspraak op een bijstandsuitkering kan worden gemaakt? Zo neen, waarom niet?

3.)
Hoe is het mogelijk dat aan EU-onderdanen bijstandsuitkeringen worden verstrekt terwijl een inkomenseis van toepassing is? Wat gaat er mis met het handhaven van deze inkomenseis op grond waarvan bijstand juist onthouden kan worden?

4.)
Bent u bereid om er zorg voor te dragen dat voortaan geen bijstandsuitkeringen worden verstrekt aan mensen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben c.q. aan een inkomenseis moeten voldoen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Kunt u toezeggen dat alle uitkeringen die na toetsing ten onrechte aan vreemdelingen blijken te zijn uitbetaald tot op de laatste cent worden teruggevorderd? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Provinciale Zeeuwse Courant, 21 maart 2013