Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de voortdurende wantoestanden rondom de zogenaamde 'vluchtflat' in Amsterdam.

1.)
Bent u bekend met de berichtgeving over een geval van mishandeling in de zogenaamde 'vluchtflat' in Amsterdam?(*)

2.)
Hoe is het mogelijk dat u het laat gebeuren dat illegale bewoners van de vluchtflat herhaaldelijk misdrijven plegen?

3.)
Welke personen en/of organisaties faciliteren de vluchtflat en welke acties onderneemt u hiertegen nu het terugkeerbeleid door deze acties ernstig ondermijnd wordt?

4.)
Erkent u dat de voortdurende wantoestanden rond de vluchtflat (en voordien de vluchtkerk), zoals mishandeling, aanranding, vechtpartijen en druggebruik, bewijzen dat er juist meer illegalen vastgezet moeten worden in plaats van veel minder, zoals u voor ogen staat? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om de vluchtflat te ontruimen, alle illegalen die daar zitten vast te zetten, en vervolgens zo spoedig mogelijk uit te zetten? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Lees hier het bericht