Vragen van het lid Bontes (PVV) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat een heftige tripdrug vrij verkrijgbaar is.

1.)
Kent u het bericht 'Heftige tripdrug vrij verkrijgbaar'(*)?

2.)
Deelt u de opvatting van drugsexperts die stellen dat de drug 'Salvia' nog gevaarlijker is dan de verboden hallucinerende paddenstoelen, en ernstige psychische klachten kan veroorzaken?

3.)
Bent u voornemens, in navolging van Belgiƫ en andere Europese landen, de drug 'Salvia' strafbaar te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer gaat u de vrije verkoop van 'Salvia' via internet en smartshops aan banden leggen?

4.)
Bent u bereid onderzoek te doen naar de eventuele langetermijneffecten op de gezondheid van de gebruiker van 'Salvia'?

(*) Lees hier het bericht