Winkeliers moeten zelf kunnen beslissen of ze op zondag open zijn of niet. Dat heeft de Partij voor de Vrijheid bepleit tijdens een spoeddebat over de gevolgen van een voorgenomen wijziging van de Winkeltijdenwet. Het kabinet wil die wet aanscherpen en zo het aantal koopzondagen terugdringen. De PVV is, net als de meeste gemeenten, winkeliers en consumenten, tegenstander van deze plannen.

PVV-woordvoerder economische zaken Dion Graus: "De kranten stonden de afgelopen dagen vol met de eventuele gevolgen van een aanscherping van de Winkeltijdenwet. Schrikbarende omzetdaling, vergezeld van tienduizenden gedwongen ontslagen. Nota bene ten tijde van een ernstige crisis, waarin de ondernemers het water al tot aan de lippen staat. In plaats van onze MKB'ers bij te staan, worden ze extra belemmerd en gefrustreerd."

De PVV-fractie heeft een motie ingediend waarin het kabinet wordt opgeroepen om het aan MKB'ers zelf over te laten of ze open zijn op zondag.

Klik hier voor Dion's volledige spreektekst
Klik hier voor de motie die de PVV heeft ingediend