De Partij voor de Vrijheid wil dat minister Plasterk maatregelen neemt om de vrijheid van werken van journalisten in prachtwijken te verdedigen. Deze week start de journalistenbond NVJ een onderzoek over berichtgeving vanuit de probleemwijken, onder het motto "Rot op met die camera!". Media-woordvoerder Martin Bosma stelt vandaag Kamervragen aan de minister.

Bij de journalistenbond bestaat de indruk dat journalisten de prachtwijken gaan mijden om zo klappen te vermijden. Dat kan de berichtgeving nog verder beïnvloeden, vreest de PVV. Voor nieuws uit de Vogelaar-wijken wordt de Nederlander dan afhankelijk van gesubsidieerde allochtonen en linksen die boel goedpraten. Daarom ligt hier volgens de PVV een taak voor de minister van persvrijheid, zoals Plasterk zichzelf noemt.

Bosma ziet de ironie van de geschiedenis:

"Veel journalisten hebben partij gekozen voor de massa-immigratie. Allochtonen moeten beschermd worden. Journalisten wapperen met partijboekjes van de CD, voeren een haatactie tegen professor Fortuyn, schenken complete voorpagina’s aan Doekle Terpstra etc. Slecht nieuws over allochtonen werd weggecensureerd. Dat alles valt wellicht te verklaren uit het feit dat tachtig procent van de journalisten in Nederland links is, zoals blijkt uit het promotie-onderzoek van Mark Deuze."

"Journalisten zijn in hun eigen zwaard gevallen. Waar velen tientallen jaren fan van de massa-immigratie waren, krijgen ze nu klappen van hun multiculturele clientèlen. Bijvoorbeeld multiculti-actievoerder Prem Radhakishun moest het op een lopen zetten voor Marokkanen. Stank voor dank."

Klik hier voor de door de PVV over dit onderwerp gestelde kamervragen.