De Tweede Kamer wordt op dit moment overspoeld met brieven van mensen die hun (recreatie-) woning dreigen te worden uitgezet. Minister Cramer (VROM) is om opheldering gevraagd over deze kwestie en er zal opnieuw een debat komen over hoe wij omgaan met mensen die al jaren (gedoogd) in hun recreatiewoning wonen. De PVV is voor het vrijgeven van recreatiewoningen om permanent te mogen wonen. Volgens Barry Madlener, Ruimtelijke Ordening-woordvoerder van de PVV, moeten mensen zelf weten waar ze willen wonen. Het vinden van een woning is al moeilijk genoeg en het bewonen van recreatiewoningen kan de problemen op de krappe woningmarkt enigszins verlichten.
Zolang het bewonen van recreatiewoningen een vrije keuze is en er geen problemen met de leefbaarheid of veiligheid ontstaan, is er weinig bezwaar om permanente bewoning tegen te gaan. Wij zullen dit standpunt in het komende debat verdedigen.