Vragen van de leden Gerbrands en Wilders (beiden PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat topsalarissen in de zorg gewoon worden doorbetaald.

Klik hier voor het Twitter-bericht van Geert Wilders.

Klik hier voor het bericht op NU.nl

Klik hier voor het bericht op Telegraaf.nl

Klik hier voor het bericht op AD.nl

Klik hier voor het bericht op Trouw.nl

1.)
Wat is uw reactie op het bericht ‘Beloningscode zorg mislukt’ (*)? 
 
2.)
Hoe verklaart u de schokkende cijfers uit 2010 waarbij 91% van de bestuurders boven de balkendendenorm uitkwam en nog eens 40% boven de grens van 240.000 euro? 

3.)
Bent u bereid met de bestuurders te overleggen en dwingende afspraken met ze te maken zodat de beloningscode wel wordt nageleefd?

4.)
Zelfs de directeur van de vereniging van zorgbestuurders erkent dat de beloningscode niet werkt. Blijkt hier niet uit dat de code in de Wet normering topinkomens moet worden opgenomen? Zo nee, waarom niet? 

5.)
Gaat u de bestuursvoorzitter van het Maasstad ziekenhuis aanspreken op zijn veel te hoge beloning, mede gezien het feit dat zijn ziekenhuis in opspraak is geraakt door het niet naleven van de infectierichtlijnen?

(*) FD, 20 juli 2011