Vragen van het lid Klever (PVV) aan de minister van VWS over het bericht dat het Catharina Ziekenhuis een frauderende arts in dienst houdt.

1.)
Wat is uw reactie op het bericht 'Eindhovens ziekenhuis laat fraude door arts onbestraft' (*)?

2.)
Kunt u uitleggen waarom er geen juridische mogelijkheid is om frauderende artsen te ontslaan zoals bestuursvoorzitter Batenburg beweert?

3.)
Kunt u ervoor zorgen dat de NZa het Catharina Ziekenhuis gaat doorlichten op foutieve declaraties? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereidt de IGZ een onafhankelijk onderzoek te laten starten naar mogelijk geknoei met diagnoses en disfunctionerende artsen in het Catharina Ziekenhuis? Zo nee, waarom niet?

5.)
Welke maatregelen gaat u nemen om klokkenluiders voortaan beter te beschermen en fraude strafrechtelijk aan te pakken?

6.) Deelt u onze mening dat een meldplicht voor fraude noodzakelijk is om aan dit soort langdurige conflicten een eind te maken, waardoor de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg verbeterd worden? Zo nee, waarom niet?


(*) Lees hier het Volkskrant-bericht