feed-image RSS

Schriftelijke vragen van de leden Beertema, Helder en Wilders (allen PVV) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

1.)
Bent u bekend met het artikel in het Algemeen Dagblad van 5 oktober 2022 (*), waarin gesteld wordt dat het D66-Kamerlid Van Ginneken eist dat u uw principiële mening ten aanzien van de transgenderwet herziet?

Lees meer

De Transgenderwet is in 2014 gewijzigd en vereist voor de aanpassing van ge-slachtsregistratie in de geboorteakte dat;
1. de betreffende persoon zestien jaar of ouder is
2. is voorgelicht over de juridische gevolgen van de wijziging en
3. de betreffende persoon beschikt over een deskundigenverklaring van een arts of psycholoog waaruit blijkt dat de duurzame overtuiging bestaat tot het andere geslacht te behoren.
Wanneer hier aan is voldaan, voegt de ambtenaar van de burgerlijke stand een late-re vermelding van wijziging van het geslacht toe aan de akte van geboorte.

Lees meer

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Onderzoek naar rol OR-voorzitter politie na uitreizen jihadistische broer.”

1.)

Kent u het bericht “Onderzoek naar rol OR-voorzitter politie na uitreizen jihadistische broer”? (*)

2.)

Klopt het dat er een onderzoek is gestart naar de voorzitter van de ondernemingsraad van de Landelijke Eenheid vanwege het feit dat haar broer een naar Syrië uitgereisde IS-terrorist is?

Lees meer

Lilian-Helder-klein

doneer

Nederland
English

steun ons ideal

donaties