feed-image RSS

Voorzitter. Het zal niet verbazen dat ik begin met Griekenland. Vorige week laaide de Griekse crisis weer op. We zijn inmiddels 257 miljard euro lichter, maar we zijn nog geen steek opgeschoten. De schuld staat nog steeds op een recordhoogte van 180% van het bbp en de werkloosheid is ook nog steeds 25%. Ik zei al dat de Griekse soap vorige week oplaaide en dat het weer crisis is. Het IMF zoekt naar de uitgang en Griekenland is gewoon een failliet land. Meer geld pompen in deze bodemloze put is dan ook zinloos. Het IMF becijferde twee weken geleden dat de Griekse schuld de komende decennia zal exploderen van 180% naar 300% van het bbp. Kan de minister van Financiën ingaan op die berekening? Ik hoor hem alleen maar zeggen dat het onzin is, maar ik ga ervan uit dat de economen bij het IMF weten wat ze doen. Als zij zeggen dat de Griekse schuld in 2060 300% van het bbp is, zou dat toch aan het denken moeten zetten.

Lees meer

Ik zou niet van de PVV zijn als ik mijn bijdrage niet zou beginnen met Griekenland. Griekenland heeft namelijk afgelopen 5 december een pakket van 45 miljard schuldverlichting, of zeg maar 45 miljard schuldkwijtschelding gekregen. Dat is op 5 december gebeurd. Is het toeval dat het op sinterklaas gebeurde, vraag ik de minister en voorzitter van de eurogroep.

Lees meer

Ik hoorde de staatssecretaris net zeggen dat hij het onderzoek niet wil overdoen. We hebben echter eergisteren een hoorzitting met de onderzoekers gehad en daarin kwam duidelijk naar voren dat één zaak is blijven liggen, dat er één zaak is waar de onderzoekers de vinger niet achter kregen: de datum van 15 november 2015. De onderzoekers zeiden ons in die hoorzitting: het is voor ons volstrekt onduidelijk door wie en hoe het is gekomen dat de vertrekregeling op 15 november 2015 zo generiek en genereus is opengesteld voor iedereen, dus hoe dat tot stand is gekomen. Ik vraag de staatssecretaris om daar nader onderzoek naar te doen. Als hij dat niet toezegt, dan wil ik in een motie dat verzoek aan de Kamer voorleggen. Dat is wat de PVV betreft namelijk het moment geweest waarop de hele zaak is ontspoord. De Investeringsagenda, de vertrekregeling, is generiek en genereus opengesteld voor iedereen, met alle gevolgen van dien. De staatssecretaris zegt dat hij er niets van wist, maar de bonden hebben in december zelfs gewaarschuwd voor die openstelling, zoals we in de krant hebben kunnen lezen. Ze wezen erop dat het weleens grote gevolgen voor de Belastingdienst zou kunnen hebben. De commissie heeft het niet kunnen achterhalen. Wie zit er achter deze besluitvorming? Daarmee wilde ik aftrappen.

Lees meer

teun-van-dijck

donaties

doneer

Nederland
English