Voorzitter, de discussie over schaliegas in Nederland is al enige tijd bezig en ondertussen gaat de minister door met de voorbereidingen om schaliegaswinning te onderzoeken en mogelijk te maken.
Voor alle duidelijkheid herhaal ik vandaag het PVV standpunt voor wat betreft schaliegaswinning: de PVV staat voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening die kan rekenen op draagvlak onder de bevolking.

Om draagvlak te krijgen voor schaliegaswinning in Nederland moet de minister niet alleen overtuigend aantonen dat die winning veilig kan plaatsvinden, ook moet hij de zorgen van de bevolking serieus nemen. Omdat Nederland een dicht bevolkt land is zullen de veiligheidseisen hier hoger liggen dan in bijvoorbeeld de Verengde Staten.
Voorzitter, wat ons betreft is de huidige stand van zaken dat de minister geen draagvlak heeft onder de bevolking in die gebieden waar mogelijk schaliegas kan worden gewonnen. De minister stapelt onderzoek op onderzoek, maar simpele vragen van de bevolking worden door alle onderzoeken niet klip en klaar beantwoord:
- Wat gebeurt er als de risico's hoger blijken te zijn dan verwacht?
- Hoe wordt omgegaan met schade, verzakking of waardedaling van mijn huis?
- Hoe snel en daadkrachtig grijpt de minister in als er iets mis gaat?

Kortom, staat de bewoners van o.a. Boxtel en Haaren dezelfde problematiek als in Groningen te wachten?
De minister zal toch eerst met een antwoord moeten komen op deze begrijpelijke vragen van de bevolking, om voldoende draagvlak te winnen voor de door dit kabinet, met steun van de PvdA, gewenste schaliegaswinningen.

Vz, wij zijn ook benieuwd naar de argumenten van de minister als het gaat om de nut en noodzaak discussie. Als de minister schaliegas ziet als een mogelijkheid om energie betaalbaar te houden, waarom is hij dan akkoord gegaan met het energieakkoord dat onze energievoorziening maar liefst 3 miljard euro per jaar duurder maakt?
Vz, tot slot. De ervaringen in Groningen met de conventionele aardgaswinning maken het beeld er niet beter op. Waar we heel lang hebben gedacht dat de risico's van conventionele aardgaswinning beperkt en beheersbaar waren, bleek het afgelopen jaar dat deze gedachte niet klopte. Dezelfde fout maken met schaliegaswinning, en de zorgen van de bevolking niet serieus nemen, is wat ons betreft geen optie.

Download hier de poster

Poster Nederland weer van ons

facebooktwitterinstagrammail

steun ons ideal

donaties

doneer

Nederland
English