Skip to main content

Persberichten

10 JAAR IMMIGRATIE KOST 72 MILJARD EURO

Het kabinet weigerde vorig jaar op verzoek van de PVV-fractie de kosten van de massa-immigratie te onderzoeken. Onderzoeksbureau NYFER heeft nu dit onderzoek alsnog in opdracht van de PVV verricht. De uitkomsten zijn schokkend. De PVV is verheugd dat de belastingbetaler eindelijk krijgt waar hij recht op heeft; inzicht in wat er met zijn geld gebeurt.

De belangrijkste conclusies zijn als bijlage bijgevoegd.

Lees het rapport van Nyfer
Lees de conclusies van Nyfer

´Massa-immigratie kost Nederland 7 miljard euro per jaar´ op Elsevier.nl

'Immigratie kost jaarlijks 7,2 miljard' op depers.nl

'Nyfer: immigratie kost 7,2 miljard per jaar' op telegraaf.nl

Klik hier voor het filmpje op rtl.nl

Klik hier voor het filmpje op nos.nl

Op een migratiesaldo van 25000 niet-westerse allochtonen per jaar, met een zelfde aantal nakomelingen, is de samenleving 7,2 miljard euro kwijt. Tien jaar ongewijzigd immigratiebeleid betekent dus het binnenhalen van een rekening die de samenleving op termijn 72 miljard euro kost. Vergeleken met autochtonen betalen niet-westerse allochtonen per saldo namelijk minder belastingen en premies, zijn vaker afhankelijk van een uitkering (met name bijstand) en zitten vaker in de criminaliteit met alle kosten van dien.

PVV-fractievoorzitter Wilders: “Het feit dat de massa-immigratie ook in financieel opzicht rampzalig is, bevestigt de noodzaak van maatregelen die de PVV voor ogen heeft, zoals een immigratiestop voor mensen uit islamitische landen, een beperking van de overige migratie en asielstromen en het voor 10 jaar uitsluiten van nieuwe immigranten van (bijstands)uitkeringen”.

  • Aangemaakt op .