PVV-voorman Geert Wilders vindt dat de coalitiepartijen zich dood moeten schamen. Vandaag hebben zij hun handtekening gezet onder de botte afbraak van de AOW. De Partij voor de Vrijheid zal zich met hand en tand verzetten tegen de asociale verhoging van de AOW-leeftijd.

"Wij kiezen voor het behoud van de AOW wat ook kan als we de immigratie uit moslimlanden stoppen. Dat dit kabinet steeds meer immigranten toelaat en op de AOW wil bezuinigen is tekenend voor het morele verval van Balkenende en Bos" aldus Wilders.